Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 67/21
Bergen, 24. juni 2021

Det er ikke nødvendig for Bergen kommune å gjøre endringer i vaksinasjonsprogrammet for å sikre at barnehage- og skoleansatte prioriteres høyere i vaksinekøen.

Regjeringen åpnet 22. juni opp for at kommunene kan velge å prioritere ansatte i barnehager, skoler og SFO, etter at helsepersonell og risikogruppene er vaksinert.

Alt tyder på at barnehage- og skoleansatte i Bergen vil få første dose i tide til å være beskyttet gjennom den ordinære aldersprioriteringen.

Bergen kommune gjennomfører en storstilt vaksinasjon mot covid-19 i hele befolkningen over 18 år.

- Jeg er glad for å kunne si at vi har all grunn til å tro at barnehage- og skoleansatte i Bergen vil få sin første dose i tide til å bli beskyttet til skolestart. Dette vil vi oppnå gjennom den ordinære aldersprioriteringen. Våre beregninger viser derfor at det ikke er nødvendig å gjennomføre en omprioritering i vaksineprogrammet. En slik endring ville dessuten krevd store ressurser like før fellesferien, og vi er kritiske til at beskjeden fra regjeringen kommer så seint, sier helsebyråd Beate Husa.

Alle bergensere over 18 år vil få tilbud om minst én dose innen utgangen av juli, så lenge det ikke blir en ytterligere reduksjon i doseleveransene fra FHI.  

Politisk rådgiver for Beate Husa, Jon Olav Økland, tlf. 986 75 840