Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 102/21
Bergen, 24. september 2021

Kommunen kommer til å beholde teststasjonene på Spelhaugen og Festplassen samt vaksinestasjonen i Sentralbadet.

- Jeg er glad for at regjeringen i dag har varslet at landet fra i morgen klokken 16.00 går over til en normal hverdag med økt beredskap. Dette betyr ikke at pandemien er over. Kommunene skal fortsatt ha en viktig rolle når det gjelder beredskap og håndtering av utbrudd. Vi har fått viktige avklaringer fra nasjonale myndigheter om hvilke regler og krav til tjenestene våre som skal gjelde fremover. Vi har jobbet for fullt med planleggingen for å sikre at innbyggerne har gode korona-tjenester også når vi nå går over i en ny fase av pandemien, sier helsebyråd Beate Husa.

Nedjusterer TISK

Alle landets kommuner skal fra og med mandag 27. september innføre en nedjustering av TISK-tiltakene (testing, isolasjon, smittesporing, karantene).
- Dette merker innbyggerne ved at det lettes på kravene til hvem som må i karantene og hvem som må smittespores. Det blir mer testing istedenfor karantene, og mye av testingen kan nå gjøres ved selvtesting hjemme slik at testkapasiteten i helsetjenesten ikke overbelastes, sier smittevernoverlege Egil Bovim.  
- Smittesporerne har gjort en fantastisk jobb og har vært viktige i arbeidet for å stoppe smittespredning her i byen. Fremover kommer de bare til å smittespore de nærkontaktene som har høyest sannsynlighet for å ha blitt smittet. Den smittede må selv kontakte øvrige nærkontakter og oppfordre dem til å teste seg, sier Bovim.  

Slik er planene fremover

  • Teststasjonene på Spelhaugen og Festplassen opprettholdes i utgangspunktet ut året. Her vil det også bli mulig å hente selvtester for personer som er anbefalt å teste seg.
  • Når TISK nå nedjusteres vil karanteneplikt for barn og unge utgå.  Ordningen med test for karantene på skole utgår derfor også. Istedenfor innføres frivillig jevnlig testing ved større utbrudd.
  • Sentralbadet kan benyttes frem til 1. mars 2022.  Stedet kan benyttes fleksibelt både til vaksinering og testing, avhengig av behovene.
  • Tilbudene ved karantenehotell og isolasjonshotell opprettholdes.
  • Tilbudet ved luftveisklinikken opprettholdes så lenge det er faglig grunnlag for å opprettholde dette. Høy vaksinasjonsdekning tilsier at dette tiltaket avvikles om kort tid.  Dette vurderes og besluttes av smittevernoverlege, legevakt og kommuneoverlegen.

Tilpasser beredskapen til ny hverdag

Kommunene skal forberede en økt beredskap for en mer normal hverdag. 
- Vi er bedt om å opprettholde kapasitet til å teste én prosent av befolkningen, men å kunne øke dette til fem prosent i løpet av fem dager. Det er krevende å få til en slik økning på kort tid. Derfor har vi bestemt oss for å opprettholde en kapasitet på to prosent. For å kunne klare det ser vi oss nødt til å beholde teststasjonene både på Spelhaugen og Festplassen. Dersom det blir mulig ønsker vi å avvikle Festplassen før nyttår, sier helsebyråd Beate Husa.

Etat for håndtering av covid-19 ser på videre bemanningsbehov for håndtering av covid-19.  Utfordringen er at det skal være nok ansatte til å ivareta oppgavene samtidig som en skal kunne oppskalere antall ansatte hvis det blir behov for å øke kapasiteten på testing, smittesporing og vaksinering. 

Endringer i rapportering av smittetall

Smittesituasjonen er stabil i Bergen nå, og grunnet høy vaksinedekning vil endringer i smittetall ha mindre å si for innsetting av lokale tiltak. Vi vil derfor fra 1. oktober innføre ny ordning der det bare rapporteres smittetall hver tirsdag og fredag. Ukesrapporten omgjøres samtidig til en rapport som kommer annenhver uke. Den kommer fortsatt på onsdager og vil komme i uke 39 (13. oktober), 41 (20. oktober) og så videre. 

Les mer om endringer i regler for testing og karantene

Politisk rådgiver for helsebyråd Beate Husa, Jon Olav Økland, tlf. 986 75 840.
Smittevernoverlege Egil Bovim, tlf. 481 69 932.