Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 69/19
Bergen, 27. desember 2019

Politi og brannvesen oppfordrer til å utvise stor forsiktighet ved bruk av fyrverkeri.

Både bakkefyrverkeri og stjerneskudd kan gi alvorlige skader hvis det brukes feil. Øyne og ansikt er spesielt utsatt for skader, så bruk beskyttelsesbriller.

- Husk også beskyttelsesbriller til små og store som skal være i nærheten av fyrverkeri, oppfordrer brannsjef Leif Linde.

Bruk av fyrverkeri er bare tillatt på nyttårsaften mellom klokken 18.00 og 02.00. Forutsetningen for dette er at fyrverkeri, uansett klasse, ikke skal avbrennes dersom det kan oppstå fare for brann eller personskade.

Totalforbud mot bruk av fyrverkeri i den tette trehusbebyggelsen

I 2016 vedtok bystyret i Bergen en ny lokal forskrift som innebærer totalforbud mot bruk av fyrverkeri i og i nærheten av de tette trehusområdene i Bergen. All bruk av fyrverkeri er forbudt innenfor områdene som er merket med rødt på kartet. Se kartet her. Forbudet gjelder hele året.

- Forbudet mot bruk av fyrverkeri i de tette trehusområdene er ment for å gjøre byen tryggere. Jeg oppfordrer alle å få med seg det kommunale nyttårsfyrverkeriet som skytes opp ved midnatt ved Tollbodkaien, sier brannsjef Leif Linde.

Generelle bestemmelser for bruk av fyrverkeri

I henhold til politivedtekt for Bergen kommune av 22.02.1999, er det forbudt å brenne av fyrverkeri, herunder raketter, krutt eller eksplosive gjenstander av enhver art, på, utover eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted uten samtykke fra politiet. I Norge er det totalforbud mot å skyte opp raketter med styrepinne. Bruk av nødraketter er alltid forbudt utenom reelle nødsituasjoner.

Det er ikke lov å sende opp flyvende lyslanterner

Flyvende lanterner med antent flamme utgjør en brannrisiko og Bergen brannvesen har innført forbud mot bruk av disse, med henvisning til de generelle aktsomhetsbestemmelsene i § 5 i brann- og eksplosjonsvernloven. Når en lanterne slippes i luften har du ingen kontroll på flammene, og det er umulig å styre hvor den lander. Lanternen kan derfor antenne en brann uten at man vet om det.

Tenk brannsikkerhet og fremkommelighet

Brannvesen og politi oppfordrer til å plassere bosspann og lignende i god avstand fra husvegger. Husk også at postkassen bør tømmes. Tenk på fremkommelighet i gatene for utrykningskjøretøy.

Vakthavende sjef 24. til 30. desember, Tommy Kristoffersen, mobil 945 07 954

Vakthavende sjef nyttårsaften, Pål Fromreide Hansen, mobil 982 56 600