Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 139/21
Bergen, 14. desember 2021

Regjeringen varslet på pressekonferansen 13. desember gult tiltaksnivå i barnehager, skoler og SFO fra og med torsdag 16. desember.

–  Dette vil få konsekvenser i Bergen, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Det er trafikklysmodellen som nå er gjeninnført for å styre smitteverntiltakene i barnehager og skoler. Det overordnede målet ved gult nivå er at barn, elever og ansatte har et begrenset antall kontakter, samtidig som skolene holdes åpne.

Vårt mål er at skolene, barnehagene og SFO skal være åpne innenfor de begrensningene som gjelder. At tilbudene er åpne har stor betydning for barna og hverdagen til familier i Bergen, men byrådet har samtidig vært tydelig på at vi står i en svært krevende bemanningssituasjon. Derfor vil det være variasjoner mellom ulike skoler og barnehager knyttet til konsekvenser av å gå over til gult nivå, sier byrådsleder Roger Valhammer. 

Faste kohorter

Det viktigste tiltaket i gult nivå blir å begrense antall nærkontakter ved å ha faste grupper (kohorter). Kohortene skal bestå av de samme barna, elevene og ansatte over tid. Innen en kohort kan barn og voksne omgås. Dette innebærer at aktiviteter på tvers av klasser og trinn må utgå. I tillegg må for eksempel noen ungdomsskoler gjøre endringer i organisering av språk- og valgfag. 

Mange ansatte er syke

Hovedutfordringen nå er at mange ansatte er syke eller hjemme og passer egne barn. 

–  Selv om situasjonen stort sett er krevende alle steder, er det også variasjoner ulike steder i byen. Foreldre skal senest få beskjed i morgen onsdag om hva som skjer på den enkelte skole, SFO og barnehage knyttet til konsekvenser av tiltakene som nå settes inn, sier byråd for barnehage, skole og idrett Endre Tvinnereim. 

Flere barnehager og SFO vil på grunn av bemannings- og smittesituasjonen måtte redusere åpningstiden fra 16. desember. I Bergen er det foreløpig meldt at minst 15 kommunale barnehager og seks SFO må redusere åpningstiden sin. For å bøte på situasjonen er det lagt til rette for at barnehager og skoler kan ansette vikarer over lengre perioder for å bygge kapasitet og gi stabilitet i tilbudet, men per nå er tilgangen på vikarer svært begrenset. 

Tilbud til barn av foreldre og foresatte med kritisk samfunnsfunksjon og sårbare elever vil bli opprettholdt. 

Jeg vil rette en stor takk til alle ansatte i barnehager, skoler og SFO. Våre medarbeidere har strukket seg langt for å gi et godt tilbud til barn og unge, sier byråd for barnehage, skole og idrett Endre Tvinnereim.

Tidlig juleferie for elever

Som allerede kjent har byrådet anbefalt skolene å gjøre en vurdering av om en planleggingsdag fra vårsemesteret kan flyttes til mandag 20. desember. Det betyr at førstkommende fredag 17. desember blir siste skoledag før jul for mange elever i bergensskolen. 

De nye karantenereglene

De nye karantenereglene som er innført tilsier at øvrige nærkontakter skal i karantene i minst tre dager. Ved smitte i barnehager og skoler kan dette medføre hjemmeskole eller stengte avdelinger i barnehager. 

Trafikklysmodellen

Les mer om trafikklysmodellen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Presserådgiver for byrådet, Emil Gadolin tlf. 906 36 727