Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 5/2021
Bergen, 14. januar 2021

Byrådet har i dag vedtatt å opprette en midlertidig etat som skal jobbe med den videre håndteringen av covid-19-pandemien.

Kommunens helsetjenester har siden oppstarten av pandemien håndtert et stort arbeidspress og en rekke nye tjenester har blitt opprettet og utvidet i løpet av kort tid. Ledere og ansatte i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet og i Etat for helsetjenester har strukket seg langt for å få til en god håndtering av pandemien i Bergen. For å sikre bærekraftige tjenester over tid opprettes nå en midlertidig covid-19-etat som skal være operativ så lenge det er behov for det, trolig i hele 2021.

- Dette vil redusere belastningen på Etat for helsetjenester, og byrådsavdelingen får frigjort ressurser som trengs til politisk saksbehandling. Vi forventer også at opprettelse av etaten vil bidra til å styrke koordinering mellom ulike deler av tjenestene og at det derfor sjeldnere vil være behov for å etablere kriseledelse, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.

Etatens ansvarsområder

Planen er at den nye etaten i første omgang skal overta ansvaret for beredskapslageret, drift av teststasjoner, smittesporing, koronatelefonen, vaksinering og drift av luftveisklinikker. Flere oppgaver vil bli vurdert når etaten er opprettet.  I tillegg forventes det at nye oppgaver vil kunne komme til basert på nasjonale føringer og pålegg. Før oppgavene overføres til den nye etaten skal det gjennomføres en risikokartlegging.

- Pandemien vil kreve mye av oss også i 2021. Det vil komme nye smittetopper og vi må skalere tiltak og bemanning i tråd med endringer i smittepresset. Samtidig skal vi gjøre en stor jobb med å vaksinere innbyggerne. Opprettelsen av en midlertidig etat er et viktig tiltak for å sikre at innbyggerne får gode tjenester også det kommende året, sier Beate Husa.

Rognså blir etatsdirektør

Rita Rognså blir etatsdirektør i den midlertidige etaten. Til vanlig er hun rådgiver med ansvar for organisasjon og HR i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet. Hun har siden mars fjor bidratt i arbeidet med håndteringen av korona. Den siste tiden har hun jobbet opp mot Etat for helsetjenester for å kartlegge hvordan den nye etaten kan avlaste dem.

- Jeg ser nå frem til å begynne arbeidet i den nye etaten for fullt. Det blir viktig å få til et godt samarbeid med helsetjenestene og etater i andre byrådsavdelinger som bidrar i pandemihåndteringen. Vi trenger å ha en fleksibel organisasjon som kan gjøre en jobb der behovene til enhver tid er, sier Rita Rognså, etatsdirektør i Etat for håndtering av covid-19.

Bemanning og kostnader

Etaten skal ha nødvendige faglige ressurser tilknyttet. Bemanning av den nye etaten pågår nå. Medarbeidere fra andre etater vil bli involvert i konkrete prosjekter eller ved at personell omplasseres til etaten i en periode. Bystyret har tidligere vedtatt avsetting av 11 millioner kroner til kostnader for etableringen av den nye etaten i første halvår i 2021.

Se intervju med Rita Rognså

Se dokumentene i saken

Jon Olav Økland, politisk rådgiver for Beate Husa, tlf. 986 75 840

Etatsdirektør Rita Rognså, tlf. 917 72 838