Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 140/21
Bergen, 15. desember 2021

Bergen kommune innfører hjemmeskole for 5.-10. trinn allerede fra og med 16. desember.

- En stor andel av de smittede i Bergen nå er i aldersgruppen 10 til 16 år. I tillegg er bemanningssituasjonen svært anstrengt. Vi innfører hjemmeskole for å begrense at flere blir smittet og for å ivareta undervisningen for de yngre elevene, sier Endre Tvinnereim, byråd for barnehage, skole og idrett.

Kritisk situasjon 

Situasjonen er kritisk ved mange av skolene både i forhold til smittesituasjonen og bemanningskapasiteten. De nye karantenereglene har forsterket kapasitetsutfordringene ytterligere når barn og unge nå er unntatt karantene, mens ansatte fortsatt må i karantene. Samlet gir dette betydelige utfordringer for skolene i arbeidet med å gjennomføre smittevernfaglig forsvarlig drift.

- Jeg har full forståelse for at dette kommer brått på, både for elever, foreldre og lærere. I samarbeid med smittevernoverlegen og skolesektoren har byrådet kommet til at dette er et nødvendig tiltak for å redusere omfanget av smitten i bergensskolen. Vi håper at bildet vil se annerledes ut over nyttår, sier Tvinnereim.

De siste 14 dagene er over 1 300 barn og unge mellom 6 og 19 år bekreftet smittet. Som et tiltak for å bedre smittesituasjonen og øke kapasiteten i skolene vurderer derfor byrådet at det er nødvendig å gjennomføre hjemmeskole ut kalenderåret. 

Vedtaket omfatter alle elever ved kommunale skoler på 5.-10. trinn i Bergen, det vil si mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Den enkelte skole informerer om hvordan de organiserer undervisningen. 

1.-4. trinn møter på skolen som normalt 

Elevene på 1.-4 trinn møter på skolen som vanlig. 

På grunn av bemannings- og smittesituasjonen vil den enkelte SFO vurdere om de skal redusere åpningstiden. Foreløpig har seks SFO-er meldt at de reduserer åpningstiden sin. 

Sårbare elever og elever (under 12 år) med foreldre i samfunnskritiske funksjoner vil bli ivaretatt.

Presserådgiver for byrådet, Emil Gadolin tlf. 906 36 727