Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 79/20
Bergen, 25. juni 2020

Fredag 26. juni klokken 10.00 åpner Bergen kommune Jubileumsstien Bergen på langs.

All skilting og merking er nå på plass, informasjonstavler er satt opp, og den digitale kartfortellingen er klar til lansering 26. juni. I den forbindelse inviterer vi pressen til offisiell åpning klokken 10.00 samme dag. Til stede er sentrale personer fra Bymiljøetaten som har jobbet for å få på plass denne turen for å svare på spørsmål og fortelle om hvordan turen har blitt til.

Oppmøte for pressen ved parkeringsplassen ved Myrdalsvatnet i Fana, Totlandsvegen 102.  

Laget til Bergen sitt 950-årsjubileum

Bymiljøetaten startet jobben med å klargjøre Jubileumsstien til 950-jubileet i 2020 for omtrent ett år siden. Turen er en delvis ny og tilrettelagt turtrasé på cirka 55 kilometer som strekker seg helt fra Fana i sør til Åsane i nord. Turen er delt opp i åtte etapper, som i sammenheng eller enkeltvis utgjør fine og varierte turer, enten man går fra nord eller sør.

- Dette er en fantastisk gave til Bergen i anledning jubileet. Som byråd for klima, miljø og byutvikling må jeg nesten få si at det er den beste gaven, sier byråd Thor Haakon Bakke.

– Traseen skal leve videre i årene som kommer. Den blir i dobbel forstand en langstrakt markering av Bergen sitt 950-års jubileum, sier etatsdirektør i Bymiljøetaten, Lise Reinertsen.  

Etappene er koblet til kollektivtransport

Jubileumsstien skiller seg fra andre turer i Bergen ved å være en langsgående tur mellom flere bydeler, og turplanleggingen har tatt utgangspunkt i kollektivnettet. Det er meningen å ta buss til og fra hver etappe. Turtraseen følger i hovedsak eksisterende stier på fjell i utmark, men også andre turveier og gang- sykkelveier er tatt i bruk for å koble stiene sammen til en sammenhengende trasé.

– Traseen skal kunne nås fra alle sentrale deler av byfjellene i Bergen. Dette gir gode muligheter for å gå en del av en etappe eller å koble seg mot en annen sti og få til en rundtur. Etappene vil være mer eller mindre krevende ut ifra forhold som blant annet terreng, stigning og områdets tilgjengelighet – turen treffer derfor flere målgrupper, forklarer byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal.  

Leder for Seksjon for naturforvaltning i Bymiljøetaten, Kristin Madsen Klokkeide, mobil 994 45 484

Pressetelefon Bymiljøetaten, mobil 408 11 672