Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 55/21
Bergen, 27. mai 2021

På grunn av lavere tildeling av vaksinedoser til nå enn forespeilet, må Bergenshallen og Vadmyrahallen brukes til vaksinasjonslokaler noe lenger enn tidligere planlagt.

I lys av den informasjonen vi har nå, må Bergenshallen brukes ni uker lenger enn opprinnelig bestemt (til og med uke 39) og Vadmyrahallen i tre uker lenger (til og med uke 35).

Nødvendig prioritering

- Vi har fått lavere tildeling av vaksiner enn det vi tidligere var forespeilet og det legges opp til at det også skal gå lengre tid mellom dose 1 og 2. Da må vaksineringen gjøres over en lengre periode, og det medfører dessverre at vi må bruke idrettshallene i noen flere uker enn opprinnelig planlagt, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.

-  Det er helt nødvendig å prioritere arbeidet med vaksinering, slik at vi kan legge til rette for en videre gjenåpning av samfunnet. Det er svært omfattende å organisere vaksinering av alle innbyggere, og det vurderes som en for risikofylt  løsning å skifte vaksinasjonslokaler midt i denne store jobben, sier Husa.
- Det ville også være svært uheldig om kommunen skulle sette seg i en situasjon hvor vi måtte takke nei til doser på grunn av at vi ikke har gode nok vaksinasjonslokaler som sikrer en effektiv gjennomføring av vaksineringen. Vaksineringen er veien ut av pandemien, og vi skal være i stand til å bruke alle doser vi får tildelt. Det sikrer vi ved å forlenge bruken av Bergenshallen og Vadmyrahallen, sier Husa.

Ekstra tiltak for barn og unge

- Vi har i dag hatt et møte med Idrettsrådet og de ulike is-idrettene, og de er tydelige på at dette får store negative konsekvenser for dem, sier byråd for barnehage, skole og idrett, Endre Tvinnereim.

- Vi forsøker å redusere ulempene for barn og unge som berøres ved å kjøpe tid for is-idrettene i alternative lokaler dersom det er ledig kapasitet. Løsningen vi nå velger medfører også at det ikke blir nødvendig å ta Sandslihallen i bruk, sier Tvinnereim.

Når det ikke lenger er behov for å bruke Bergenshallen og Vadmyrahallen for å sikre tilstrekkelig vaksineringskapasitet vil vaksineringen fortsatt foregå i Åsanehallen, Sentralbadet og eventuelt på Arna helseheim og Fana legekontor.

- Dersom det inntreffer forhold som gjør det mulig å avvikle bruken av noen haller tidligere enn det ser ut til nå vil vi prioritere å avvikle Bergenshallen først, sier Husa. 

Politisk rådgiver for Beate Husa, Jon Olav Økland, tlf. 986 75 840
Politisk rådgiver for Endre Tvinnereim, Anne Synnøve Nilsen, tlf. 408 44 247