Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 20/22
Bergen, 19. mai 2022

Bergen kommune mottok torsdag de siste listene med varsel om streikeuttak. Blir det streik, vil det ramme flere tjenesteområder i kommunen.

Bergen kommune har nå mottatt liste over ansatte som kan bli tatt ut i streik fra de tre forhandlingssammenslutningene Unio, LO og YS.

De sentrale tariffpartene i kommunesektoren er i mekling om resultatet av årets lønnsoppgjør. Om partene ikke kommer til enighet i meklingen innen midnatt 23. mai, vil det bli streik. En eventuell streik kan omfatte en eller flere av forhandlingssammenslutningene. 

Første mulige streikedag er tirsdag 24. mai fra arbeidstidens start. Til sammen er det streikevarsel på noe over 1000 ansatte i Bergen kommune. 

Ulike tjenesteområder i Bergen kommune kan bli rammet, avhengig av hvilke forhandlingssammenslutninger som eventuelt går til streik. I særlig grad gjelder dette: 

  • Gimle oppveksttun – skole.
  • Fyllingsdalen sykehjem.
  • Hjemmebaserte tjenester i Fana og Ytrebygda og i Arna og Åsane.
  • Barne- og familietjenesten, herunder helsestasjon og skolehelsetjeneste.
  • Habilitering og rehabilitering.
  • Bergen Offentlige Bibliotek og Bergen byarkiv.
  • Innbyggerservice.
  • Bergen Vann.
  • Eiendom- og eiendomsforvaltning.

Streikeuttaket berører også ulike deler av kommunens øvrige tjenesteområder. Integreringsarbeid knyttet til flyktninger blir ikke rammet.

– Vi jobber nå med å få oversikt over konsekvensene av streikeuttaket. Vi må også vurdere om det er områder hvor vi må søke dispensasjon fra streiken. 

– Vi vil informere fortløpende om følgene av streiken via nettsidene og andre kanaler når vi har dette klart, sier kommunikasjonsdirektør Eva Hille. 

Informerer på nettsiden

Det er ikke alle yrkesgrupper eller ansatte ved den enkelte enhet som er omfattet av et streikeuttak. Mer informasjon blir lagt ut på www.bergen.kommune.no/streik2022

Kommunikasjonsdirektør Eva Hille, 991 07 165