Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 91/21
Bergen, 07. september 2021

Bergen kommune vil vaksinere unge i alderen 12-15 år på kommunens vaksinasjonssentre fra uke 37.

- Vi setter i gang med vaksinering så raskt som mulig, og målet er å få vaksinert denne gruppen i god tid før høstferien. Det pågår nå intensiv planlegging av detaljene i vaksineringen der både skolene, skolehelsetjenesten og kommunens covid-19-etat er viktige bidragsytere. Vi velger å vaksinere på vaksinestasjonene slik FHI har anbefalt. Vi legger også opp til at foreldre følger egne barn til vaksineringen, sier byrådsleder Roger Valhammer. 

Drop-in for grupper

- Vi går i gang med vaksineringen allerede fra tirsdag 14. september. For å unngå at alle møter opp samtidig vil vi ha et opplegg der ulike grupper vil få tilbud om å komme til drop-in på gitte tidspunkter. Vaksineringen vil i stor grad foregå på ettermiddag, sier helsebyråd Beate Husa. 

Foreldre vil få informasjon gjennom skolene og må fylle ut et samtykkeskjema. De må også kunne legitimere seg selv (ikke barnet) når de møter opp for å få vaksine. Vaksineringen vil pågå både i Sentralbadet og Åsanehallen. Ungdommene vil få Pfizer-vaksinen fordi det er mer erfaring med bruk av denne vaksinen i den aktuelle aldersgruppen. Vaksinasjonen skal bestå av én dose i denne omgang.

Må ha fylt 12 år

- Koronavaksinen som tilbys er godkjent fra 12 år og oppover. Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008 samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. Barn som ikke har fylt 12 år vil måtte avvises dersom de kommer til vaksinestasjonene. Jeg minner også om at barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse selv om det for denne aldersgruppen er foresatte som tar helsemessige beslutninger, sier assisterende smittevernoverlege Kjell Haug. 

Kommunen vil komme tilbake med informasjon om hvordan de som fyller 12 år senere i 2021 kan få vaksine.

- Barn kan få en sterkere vaksineeffekt, og da blir det ekstra trygt når de har foreldrene med seg når de får vaksine. Vi har også vært opptatt av at det ikke skal bli så synlig hvem som vaksinerer seg eller ikke for å unngå stigmatisering av barn som ikke får vaksine. Vi mener vi skal klare å få til et system som ivaretar dette, sier Haug.

Politisk rådgiver for byrådsleder Roger Valhammer, Emil Gadolin, tlf. 906 36 727
Politisk rådgiver for helsebyråd Beate Husa, Jon Olav Økland, tlf. 986 75 840
Assisterende smittevernoverlege, Kjell Haug, tlf. 901 03 895