Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 141/21
Bergen, 17. desember 2021

Enkelte helse- og omsorgstjenester opplever allerede store driftsutfordringer, og kommunen forbereder seg nå i tilfelle det blir en ytterligere forverring i situasjonen.

FHI kom denne uken med en oppdatert risikovurdering knyttet til omikronvarianten som er i ferd med å etablere seg i Norge. FHI påpeker at det haster med å bremse smittespredningen og har beregnet at det om tre uker kan bli opp mot 90 000 og 300 000 smittetilfeller i Norge per dag. Dersom dette skulle slå til vil det føre til en fullstendig overbelastning av helsetjenestene. 
- Situasjonen er alvorlig, og det er allerede stort press på mange av kommunens tjenester. Vi jobber kontinuerlig med å sikre driften i alle tjenester og vi oppbemanner TISK-tjenestene, men det er utfordrende å få tak i nok folk. Også våre tjenester blir rammet av sykdom nå, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa. 

Ber folk være tålmodige

- Med høyt sykefravær har de ansatte i kommunen vært under press over lengre tid, nå må vi igjen forberede oss på høyere smittetall i ukene som kommer. Det setter kommunen i en krevende situasjon, sier byråd for arbeid, sosial og bolig, Ruth Grung.
- Vi må sørge for at vi har nok ansatte i tjenestene for å sørge for at de sårbare gruppene, de som trenger felleskapet mest, får de tjenestene de er avhengige av, sier Grung.
- Det gjøres en formidabel innsats av de som jobber i helse- og omsorgtjenestene nå. Jeg oppfordrer innbyggerne til å ha forståelse for situasjonen og være tålmodige dersom det oppstår køer eller reduserte tilbud. Dette er krevende tider for oss alle, og da er det helt nødvendig at vi møter hverandre med omtanke og respekt, sier Beate Husa. 
- I pandemihåndteringen må vi også påse at vi bruker ressursene våre på en mest mulig effektiv måte. Det innebærer blant annet at vi ikke kan ha tilrettelagte test- og vaksinasjons tilbud i alle bydeler, slik flere ønsker seg, sier Husa. 

Forbereder seg på forverring i situasjonen

Kommunen forbereder seg nå på en forverring i smittesituasjonen. 
- Vi håper det ikke skal bli så ille som FHI beskriver og at tiltakene som er satt inn skal bremse smittespredningen. Samtidig må vi forberede oss på en klar forverring i situasjonen. Vi gjør nå det vi kan for å sikre ivaretakelse av liv og helse dersom situasjonen blir mer krevende, sier Husa.

Det er satt i gang en kartlegging av hvilke tjenester i kommunen som kan settes på vent om situasjonen skulle kreve det, slik at personell kan omdisponeres til andre tjenester for å ivareta liv og helse. Helse- og omsorgstjenestene ser også på hvilke tjenester de kan la være å gjøre uten at det går utover liv og helse.

- Kommunen vil også ta kontakt med Forsvaret for å avklare om de kan bidra ved økt smitteomfang, eller om det blir behov for det i helse- og omsorgstjenestene, sier Ruth Grung.

Ber permitterte fra serviceyrker om å hjelpe 

Kommunen jobber nå med en kampanje for å rekruttere personell. Det er behov for både faglærte og ufaglærte. 
- Vi trenger også personell som kan avlaste de faglærte. For eksempel vil det være av stor hjelp hvis permitterte fra serviceyrker kan jobbe for oss nå. De kan være assistenter som kan ta «hotelloppgavene» på sykehjemmene og i hjemmetjenestene og på den måten avlaste de faglærte. Dette vil være et viktig bidrag for å opprettholde tjenestene når vi har stort sykefravær som nå, sier etatsdirektør for Etat for sykehjem, Anita W. Johansen. 
Her kan du søke for å bidra på sykehjem og her kan du søke for å bidra i hjemmetjenestene.

På etterskudd med smittesporing

De høye smittetallene fører til at smittesporerne må prioritere å sende ut SMS til alle med påvist smitte, og det kan derfor gå flere dager før de har mulighet til å ringe og snakke med personer som har testet positivt. 
- Det er viktig at de som er så syke at de har behov for legehjelp, tar kontakt med fastlege eller eventuelt legevakten, påpeker Husa.

Den som er smittet får en sms med lenke til selvrapportering av nærkontaktene i løpet av de nærmeste dagene. Systemet er tillitsbasert og avhengig av den enkelte selv tar ansvar.
- Det er viktig at innbyggerne registrerer og varsler alle nærkontaktene sine selv, og på den måten bidrar til å redusere smittespredningen i samfunnet, sier Husa. 

Nye regler for utdeling av hurtigtester

Nasjonale myndigheter har bedt kommunene følge nye og strengere regler for utdeling av selvtest. Dette er innført i Bergen. Se kriterier for å få selvtest. 
- Det kan føre til lengre køer på testing og da er det viktig at vi får brukt testkapasiteten til de som virkelig trenger å ta en PCR-test. Vi oppfordrer derfor innbyggere til å sjekke om de tilfredsstiller kravene til testing eller utlevering av selvtest før de oppsøker teststasjonene, sier Husa. 

Innbyggere som har spørsmål om nye nasjonale regler, kan kontakte nasjonal koronatelefon på 815 55 015.

Viktig melding til media

Det er stor pågang fra media nå. Ledere og ansatte må prioritere arbeidet med smittevern og nødvendige tjenester til byens innbyggere. Vi forsøker så langt som mulig å svare media, men ber om forståelse for at det i travle perioder ikke vil være mulig å svare så detaljert og raskt som mange ønsker. 

Jon Olav Økland, politisk rådgiver til Beate Husa, tlf. 986 75 840
Mari Hansen Ingleson, politisk rådgiver til Ruth Grung, tlf. 991 56 458