Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 17/22
Bergen, 03. mai 2022

Onsdag 4. mai er det offisiell åpning av nye Holen skole. Byrådsleder Roger Valhammer og byrådene for finans og skole deltar på markeringen.

Skolen er kommunens første fossilfrie byggeprosjekt, og har en planløsning basert på aktivitetsbasert læring. Holen skole ble tatt i bruk i januar 2022 og er en kombinert barne- og ungdomsskole med plass til opptil 650 elever fra 1.-til 10. klassetrinn. På grunn av pandemien blir det offisiell åpning først nå.

Markeringen finner sted:

Onsdag 4. mai klokken 12.00 – 14.00 i Øvre Holen 4 – 6, Laksevåg  

Byrådsleder Roger Valhammer holder tale, og også finansbyråd Per Arne Hvidsten Larsen og skolebyråd Linn Katrin Pilskog vil være til stede på markeringen sammen med rektor Linda Stub Nilsen, elever og ansatte.

Holen skole  

  • består av et nybygg og rehabilitert skolebygg fra 1959
  • er dimensjonert for 250 elever ved barnetrinnet og 400 elever på ungdomstrinnet
  • er på åtte plan
  • har en planløsning basert på aktivitetsbasert læring
  • har hjertesone for å sikre elevene trygg skolevei
  • er tilrettelagt for at ansatte kan gå og sykle til jobb

Klimaforbildet Holen skole

  • var kommunens første fossilfrie byggeprosjekt for å ivareta klima og miljø
  • er et nesten nullenergibygg med passivhusstandard og bruker solceller som produserer strøm og geovarme med to forskjellige varmepumpesystemer
  • er miljøsertifisert som bærekraftig bygning med særlig fokus på transport, energi og innemiljø (BREEM NOR)

Les mer om Holen skole på kommunens nettsider 

Fagleder for kommunikasjon, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett: Astri Kamsvåg, mobil: 930 34 330.