Gå tilbake til:
Du er her:

Retningslinjer for bruk av sosiale medier i kommunen

Seksjon informasjon har utarbeidet retningslinjer for avdelinger, enheter og tjenester i Bergen kommune som ønsker å benytte seg av sosiale medier (Facebook, Twitter m.m.), og en veileder for ansatte.

Retningslinjer for bruk av sosiale medier i kommunen bilde
 
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Hvorfor?

Hensikten med retningslinjene er å hjelpe avdelinger, enheter eller tjenester som vurderer å bruke sosiale medier som informasjons- og kommunikasjonskanal. Sentrale spørsmål i veilederen er:

  • Hva er formålet med å benytte sosiale medier?
  • Hvem er målgruppen, hva er budskap?
  • Kan sosiale medier brukes til krisekommunikasjon?
  • Hvilket sosialt medium passer?
  • Hvilken grad av brukermedvirkning, dialog og involvering planlegges?
  • Blir personvern og informasjonssikkerhet tilstrekkelig ivaretatt?
  • Er forvaltningspolitiske føringer og regelverk fulgt?

Hvordan?

Enheter som ønsker å bruke sosiale medier som en kommunikasjonskanal for sin avdeling, tjeneste eller kampanje, skal kontakte sin nærmeste leder.

Ta kontakt med Seksjon informasjon som gir praktisk bistand og hjelper til med å utarbeide strategier og mål, samt valg av rett kanal.

Send henvendelsen til redaksjonen@bergen.kommune.no.

Videre på kommunens interne nettsider