Gå tilbake til:
Du er her:
To smilende kvinner med armene i kors.
UTFORDRING: Den største utfordringen innen rekruttering av nye ansatte i Bergen kommune er i helsesektoren, sier Bjørg Kårbø, rådgiver i HR Konsern og Tale Nesmann Berntsen, spesialrådgiver i HR Konsern.
Bilde: Ashkan Rouzrokh

– Behovet for ansatte i helsesektoren øker

Bergen kommune har behov for nye medarbeidere i helsesektoren. – Dette har vært en trend i mange år, og behovet vil øke i fremtiden, sier Tale Nesmann Berntsen.

I løpet av 2019 hadde Bergen kommune ute 2244 nye stillingsannonser. Totalt ble det sendt inn 62.565 søknader, og stillingene hadde i gjennomsnitt 28 søkere. Tale Nesmann Berntsen, spesialrådgiver i HR Konsern og Bjørg Kårbø, rådgiver i HR Konsern, fremhever at det er i helsesektoren at behovet for flere medarbeidere i Bergen kommune er størst.

– Trenden viser tydelig at det kommer færrest søknader til fagstillinger innen helse. Da tenker jeg på sykepleiere, leger, psykologer, helsefagarbeidere og vernepleiere. Den største utfordringen innen rekruttering av nye ansatte i Bergen kommune er i helsesektoren, sier Kårbø.

– Enorm bredde

Berntsen forteller at det er en enorm bredde av stillinger og kompetanse i Bergen kommune.

– Vi har en del stillinger der vi er på jakt etter helt spesiell spisskompetanse. Dette kan være vanskelig å få tak i, men vi trenger gjerne kun én eller to personer i hver slik stilling. Det er derfor ikke et stort problem, men det er selvsagt en utfordring for den enkelte etat der og da, sier hun. Cirka 80 prosent av de ansatte i Bergen kommune arbeider innen helse- eller skolesektoren.

– Den store bredden og variasjonen sprer seg utover de resterende 20 prosentene. Slik vil det fortsette i fremtiden også, sier hun.

Søker sommervikarer

Innen helse har det blitt gjort en stor kompetanseheving internt i Bergen kommune de senere årene.

– Ufaglærte som allerede er i jobb har fått tilbud om å utdanne seg til helsefagarbeidere, men vi har ennå behov for flere, sier Berntsen.

Nå er helsesektoren i full gang med å søke etter vikarer på sykehjem, i hjemmetjenesten og i bofellesskap for sommeren 2020.

– Vi trenger vikarer til omtrent alt av tilbud vi har ut mot brukere. Til sommerjobbene pleier vi å motta mange søknader, og vi forventer stor pågang i år også, avslutter Bjørg Kårbø.

Bergen kommunes stillinger blir lyst ut på:

www.bergen.kommune.no/jobb

arbeidsplassen.nav.no/stillinger

Du finner også Bergen kommune på LinkedIn

Saken sto også på trykk i Bergenseren nummer 1 2020