Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser eldre som trener ved å kaste ball til hverandre.
Bilde: Hanne Farestvedt

Fem gode seniorråd

Du kan i stor grad påvirke alderdommen din.

1. Gi deg selv nye utfordringer

Seniorlivet er en livsfase som gir større mulighet for personlig utvikling og frihet. Du får mer ut av denne tiden hvis du tenker gjennom hva du vil bruke dagene til. Kanskje har du en hobby du vil bruke mer tid på, eller er du klar til å gripe nye muligheter som åpner seg? Alderdommen kan være en veldig givende tid for den som vil lære noe nytt, oppsøker utfordringer og prøver seg på nye ting.

2. Vær aktiv i hverdagen

Aksepter at kroppen blir eldre, men husk at du kan gjøre mye for å holde den i form. Det viktigste er at du fortsetter å gjøre mest mulig selv i hverdagen din; da bevarer dufunksjonsnivået ditt lenger. Alle hverdagsaktiviteter teller – du kan holde deg i ganske god form gjennom hagearbeid eller handling og matlaging. Det er aldri for sent å starte med trening, det har stor effekt på funksjonsnivået og kan senke den fysiologiske alderen. Folkehelseinstituttet anbefaler eldre å være fysisk aktive minst 150 minutter (moderat intensitet) eller 75 minutter (høy intensitet) i uken. Øvelser for muskelstyrke og balanse bør gjøres flere ganger i uken. Aktiviteter som stimulerer hjernen er også viktig, for dette kan forebygge demens. Når du slutter i arbeid, må du kanskje finne nye måter å dekke behovet for sosial kontakt på. Det er en god investering å holde kontakt med venner og oppsøke steder som gir mulighet for sosialt samvær. Du kan bidra i frivillig arbeid i lag og organisasjoner eller gi en hjelpende hånd til brukere av kommunens tjenester. Frivillig arbeid gir verdifull sosial kontakt, og du blir en viktig person for andre mennesker.

bergen.kommune.no/frivillig

3. Velg bolig som passer

Er boligen din egnet til å bli gammel i? For noen gir det god livskvalitet å fortsette å bo i huset sitt med trapper og hage. For andre kan det være naturlig med bolig på ett plan med tilgang til heis som gjør at de fortsatt kommer seg ut. Ta grep om boligsituasjonen når du merker endringer i helsen hos deg eller partneren din.

4. Utnytt teknologien

I dag er det mange gode hjelpemidler som kan lette hverdagen dersom du ikke klarer å opprettholde funksjonen din ved hjelp av opptrening. Kontakt en ergoterapeut eller fysioterapeut i kommunen for veiledning i hjelpemidler. Små hjelpemidler som praktiske kjøkkenredskaper kan du kjøpe selv.

Kommunen tilbyr velferdsteknologi som øker tryggheten i hverdagen. Du kan søke forvaltningsenheten om å få alarmer som gir raskere hjelp ved uhell, for eksempel trygghetsalarmer, GPS-alarm og sensorteknologi som registrerer om du faller, åpner ytterdøren om natten eller blir borte fra sengen i lengre tid om natten.

5. Benytt deg av kommunens hjelp-til-selvhjelp-tjenester

De siste årene har kommunen etablert flere tilbud som hjelper deg til å klare deg selv. For å delta på tilbudene må du være motivert til å gjøre en innsats. Dette er viktig for at hjelpen skal ha varig effekt.

Hverdagsrehabilitering hjelper deg med opptrening etter et funksjonsfall. Du får også hjelp med å tilrettelegge boligen din. Målet er at du fortsatt skal klare daglige gjøremål og aktiviteter som er viktige for deg.

Seniorkurs er et nytt tilbud for unge eldre fra 65 til 75 år. Kurset består av seks samlinger der tema er fysisk aktivitet, kosthold, bolig, brannforebygging, velferdsteknologi, frivillig arbeid, nettverk, og det å leve med belastninger. Planlagt oppstart er 21.oktober og kursavgiften er 500 kroner. Påmelding til Frisklivs- og mestringssenteret på telefon 53 03 53 80, eller på e-post til frisklivogmestring@bergen.kommune.no

Kommunen har også flere ulike treningstilbud for seniorer:

  • «Sterk og stødig» er trening i gruppe for deg over 65 år som merker at du av og til er litt ustø. Her vektlegges styrkeøvelser for beina og balansetrening.
  • «Trygg på to bein» er et tilbud for hjemmeboende eldre som er i risikogruppen for å falle.
  • «Hoftesterk» er et treningstilbud til hjemmeboende eldre som har hatt hoftebrudd eller lårhalsbrudd.

Les mer om tilbudene på bergen.kommune.no