Gå tilbake til:
Du er her:
Næringsrådgiver Thomas Bryde
FAIRTRADE-KOMMUNE: Thomas Bryde er ansvarlig for kommunens arbeid med etisk og rettferdig handel. – Vi ønsker også å komme i kontakt med folks engasjement og vi vil holde en årlig markering for fairtradebyen Bergen, sier han.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Går foran for en bedre verden

Bergen har fått status som Fairtrade-kommune. Nå skal bærekraft og menneskerettigheter prioriteres enda tydeligere i næringspolitikken.

– Hver gang vi kjøper noe, påvirker det mennesker andre steder i verden. Stadig flere er bevisste på dette, sier næringsrådgiver Thomas Bryde.

– Vi vet mye mer enn før om hvordan handel påvirker mennesker og miljø, både på godt og på vondt. Her kan Bergen bli et forbilde, og Fairtrade er motoren for et ansvarlig næringsliv og positivt engasjement i befolkningen, forklarer han.

Fairtradebyen Bergen

I januar 2018 startet Thomas Bryde i jobben som ansvarlig for kommunens arbeid med etisk og rettferdig handel.

– I løpet av våren fikk vi utarbeidet en strategi som ble enstemmig vedtatt av bystyret. Etter en søknadsprosess i høst ble Bergen utnevnt som Fairtrade-kommune, forteller Bryde.

Dette ble markert 10. desember på menneskerettighetenes dag, der byråd Julie Andersland og ordfører Marte Mjøs tok imot overrekkelsen på vegne av byens befolkning. Samtidig kom det på plass en styringsgruppe med representanter fra kommunen, Bergen Næringsråd, Norges Handelshøyskole, Bergen Sentrum AS, RE:ACT og Bærekraftige liv.

– Medlemmene bringer ulike perspektiver inn i arbeidet, noe som er veldig nyttig. Sammen skal vi styrke dialogen rundt etisk handel, sier Bryde.

Kommunen vil vise vei

Å være en Fairtrade-kommune innebærer blant annet å bidra til bedre vilkår for bønder og arbeidere i utviklingsland gjennom sine innkjøp.

– Kommunen gjør allerede mye bra, både gjennom å stille etiske krav i anskaffelser og å fremme et grønt og bærekraftig næringsliv. Hvis vi vil påvirke næringslivet, må vi samle og dele våre egne erfaringer for å inspirere, sier Bryde.

Kommunen vil jobbe videre for å respektere menneskerettighetene i egne forretninger og øke andelen sertifiserte varer som fairtradekaffe og -bananer.

– Jeg tror generelt vi vil se flere bærekraftige produkter og merkeordninger i butikkene framover. Vi vil samarbeide med bedrifter, organisasjoner og innbyggere. Vi vil også holde en årlig markering for fairtradebyen Bergen, der alle kan delta.

Skal hjelpe næringslivet

Bergen kommunes næringspolitikk tar utgangspunkt i våre felles bærekraftsmål og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

– Næringslivet er i dramatisk endring. Selskaper må ta et bredere moralsk og juridisk ansvar for sin påvirkning. De som ikke klarer dette, vil slite i fremtiden, mener Bryde. Det er derfor også et økonomisk motiv for bedrifter å møte disse utfordringene.

– Min rolle er å stille forventninger, fremme samarbeid og støtte næringslivet i å integrere målene og prinsippene. Generelt opplever jeg stor motivasjon og interesse for å få ting til. Mange selskaper er gode rollemodeller. En viktig oppgave er å etablere et miljø her i byen for å lære av hverandre, en arena der vi kan dele beste praksis, men også være åpne om ting som ikke fungerer så bra, sier næringsrådgiveren.

Alle kan bidra

Handel skjer globalt, og det skaper både muligheter og utfordringer.

– Dette er omfattende, noe som gjør at man lett kan miste håpet om endring. Hvordan kan vi vite at det vi kjøper er fremstilt på en holdbar måte, både for mennesker og miljø? Samtidig skjer det mye positivt. Internett og samfunnets krav til åpenhet gjør at vi vet mer om utfordringene. Dessuten gir det gode muligheter for samarbeid, sier Bryde. Han påpeker at også vi som enkeltpersoner kan gjøre noe.

– Vi kan stille spørsmål om varene vi kjøper i butikken. Butikken kan på sin side stille spørsmål tilbake til produsenten.

Denne saken stod på trykk i Bergenseren 1 - 2019

FAIRTRADE

  • Kommunens næringspolitikk tar utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål, der klimaendringer, sosial ulikhet og mangelen på fred står fremst på agendaen.
     
  • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter handler om hvordan bedrifter skal vise ansvar. Fairtrade er en uavhengig merkeordning for rettferdig handel og bærekraftig utvikling i fattige land. Som forbruker bidrar man til økt råvarebetaling og bedre arbeidsforhold for bønder og arbeidere.
     
  • En Fairtrade-kommune må blant annet sette seg konkrete mål om innkjøp av fairtradeprodukter og legge til rette for kommunikasjon og aktiviteter med innbyggerne.

Les mer på www.fairtrade.no