Gå tilbake til:
Du er her:
byfjellene
TOPPEN AV LYKKE: På toppen av Rundemanen er det godt å være.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Gode krefter gjør byfjellene enda bedre

Byfjellene er bergensernes privilegium. Og mens du går tur, jobber mange gode krefter sammen for å gjøre fjellbyen Bergen enda bedre.

Kommunens oppdrag er å ivareta byfjellene, og sikre at all bruk og ferdsel skjer etter regler og bestemmelser i planer og for drikkevann. Kommunen koordinerer dessuten aktiviteter og informasjon om byfjellene. Her er noe av det som skjer:

Nye turskilt

De siste årene har det kommet over 1000 nye turskilt på byfjellene, og flere skal det bli. I 2016 ble det satt opp 230 skilt fordelt på 72 punkter i Fløyenområdet. I 2017 sto Munkebotn, Kvitebjørnen og Midtfjellet for tur. Totalt har hele området, inkludert Ulriken, 1098 skilt fordelt på 192 stolper.

I høst er det Lyderhorn som får nye skilt, og neste år følger byfjellene nord. Ved starten av hver turløype angir skiltene vanskelighetsgrad, fra grønn, til blå og rød løype, der rød er den mest krevende.

LES OGSÅ: Fine turforslag på byfjellene

Klopper og stier

Kommunen opparbeider og utbedre stier, samt legge klopper og trapper over områder som er krevende å ferdes i. I fjor ble det lagt nye klopper på Vidden, samt ny sti og bro over til Tranehytten. I år skal stien til Stora Krokatjørna og Svartetjørn i området Kanadaskogen rustes opp.

Rastehytter og grillplasser

Kommunen opparbeider rasteplasser og grillplasser, flere steder med le for regnet. I høst kommer det ny rastehytte, bålplass og gapahuk ved Tennebekktjørna i Kanadaskogen.

Høytidelig i Oppstemten

Bergen Skog- og Træplantingsselskap bygger den nye trappestien til Ulriken. 18. september 2018 klokken 18.00 overrekkes den til Bergen kommune under en høytidelig markering med statsminister Erna Solberg til stede.

Ruster opp Munkebotn

Flere av fjellvannene er tilrettelagt for bading. I år bygges ny demning i Munkebotn, badeplassen blir utbedret og det er kommet en fiskebrygge i Langevannet.

Teller turgåere

Det begynte med telleren i Stoltzekleiven. Nå har det kommet flere turtellere. Du kan teoretisk bli telt fem ganger på samme tur, hvis du tar noen omveier: Gå fra Stoltzen, via Nordre Kamvei ovenfor Fløibanen, over Vidden, passér Borgerskaret, sving nedom Oppstemten ved Ulriken og avslutt ned Vannverksveien til Sædalen.

Verner nedbørsfelt

I sommerhalvåret har Vann- og avløpsetaten egne gjetere som ser til at sau på beite ikke etablerer seg langs vann i nedbørsfelt. Nedbørsfeltet på byfjellene er fra vannskillet på toppen av fjellryggene og i alle områder som skrår ned mot Svartediket, Jordalsvatnet og Grøvlevatnet, inkludert mindre vann som renner ned i disse.

Byfjellsråd

Foruten innbyggernes rett til å bruke byfjellene, er det mange interesser som skal ivaretas i byfjellsforvaltningen. Derfor er det etablert et eget byfjellsråd med representanter fra Hordaland fylkeskommune, Bergen Bondelag, Bergen og Hordaland Turlag, Bergen Skog- og Træplantingsselskap, samt Etat for helsetjenester, Idrettsservice, Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Vann- og avløpsetaten fra Bergen kommune.

– Dette fungerer som et diskusjonsråd for prinsipielle spørsmål rundt forvaltningen, forklarer byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal.

I tillegg samarbeider kommunen med enda flere aktører og frivillige for å legge forholdene til rette for gode turer og opplevelser på fjellet. Blant dem er Fløibanen AS, frivillige og flere idrettslag.

Takk til alle sammen, og god tur!

Denne saken sto også på trykk i Bergenseren nummer 3 2018

byfjellene
NYE SKILT: De siste årene er det kommet over 1000 nye turskilt på byfjellene, og flere skal det bli.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

 

Flere artikler