Gå tilbake til:
Du er her:
Marit Sagen Grung
– Fremover setter vi inn støtet på rehabilitering gjennom arbeid og aktivitet, sier Marit Sagen Grung, spesialrådgiver ved byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering.
Bilde: Vibeke Linn Blich

Tiltak for folk i eller på vei ut av rus

I ny handlingsplan mot åpne russcener 2019 til 2022 fra Bergen kommune, skal tiltak gjøres i samarbeid med brukerne.

– Vi vil ha et særlig fokus på vold i rusmiljøet og jobbe på lag med brukerne selv, sier Marit Grung, spesialrådgiver ved byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering.

– Fremover setter vi inn støtet på rehabilitering gjennom arbeid og aktivitet. MO-sentrene skal ikke bli endestasjoner. Det brukerne trenger, er en meningsfull hverdag. Bergen Kommune har og vedtatt å etablere et krisesenter for personer i aktiv rus.

Les handlingsplan mot åpne russcener 2019 til 2022 her.

Strax-huset får ny uteplass

Til høsten skal det lages en uteplass ved Strax-huset. – Erfaringene vi til nå har hatt med MO-sentrene, er at når man har en tjeneste for personer med aktiv rus, så vil de møtes. Vi ønsker ikke den åpne russcenen på Gyldenpris, men vil samtidig gi brukerne et bedre og tryggere møtested, sier Grung.

MO-sentre

Mottaks- og oppfølgingssentrene er ressurssentre som blant annet tilbyr gruppeaktiviteter, arbeidstrening, motiverende samtaler og generell oppfølging av helseutfordringer. MO Strax-huset, MO Wergeland, MO Nesttun og MO Eidsvåg. Nesten-festivalen arrangeres av MO Nesttun. Pengene som samles inn går til et rusforebyggende formål.

Sprøyterom blir brukerrom

1. januar kom ny forskrift om at det er lov å injisere andre stoffer enn heroin på sprøyterom. Det er flere som nå bruker sprøyterommet. Det jobbes med å få et rom der man kan inhalere heroin istedenfor injisere, da dette minsker faren for å gå i overdose.

Sent ute

Er et prosjekt som skal fange opp de vanskeligste tilfellene av rusavhengige.

– I åpne russcener er det en håndfull personer som går igjen og bruker vold og trusler for å styre miljøet. Vi setter oss tettere rundt dem, og prøver målrettet å finne ut hvordan vi kan hjelpe, sier Grung.

Bolig

Boligoppfølgingstjenester er et satsingsområde. Det var 30 hospitser i Bergen på slutten av 90-tallet, nå er det to.

Aktivitetstilbud i Nav

Arna Aktiv og Bergenhus Aktiv er tiltak for rusavhengige i et rehabiliteringsforløp hvor målet er en rusfri hverdag, og der arbeidstrening og fysisk aktivitet er i fokus.

Ruspolitisk råd

Er et rådgivende organ for politikk og strategi på rusfeltet. Rådet gir høringsuttalelser til ulike planer innen rusfeltet.

 

Flere artikler

  • MO Eidsvåg åpner dørene i august
  • - Det er Balto som holder meg i skinnet