Gå tilbake til:
Du er her:

Har laget brosjyre til barn av alvorlig syke foreldre

Bergen kommune har laget en brosjyre om barns rettigheter og muligheter til å få hjelp når foreldre rammes av alvorlig sykdom eller skade.

Forside brosjyre.
 
 

Brosjyren retter seg også mot barn som har foreldre som ruser seg eller er psykisk syke.

Hjelpetilbudene

I hovedsak er det tre hjelpetilbud som presenteres i brosjyren:

  • Samtale med forelderens behandler
    Barn i skolealder har rett til å få tilrettelagt informasjon om den syke forelderens tilstand, fra forelderens behandler.
  • Ha kontakt med en voksen
    Skolehelsetjenesten i Bergen kommune hjelper barn som tar kontakt med dem for å snakke om tanker de har om foreldres sykdom.
  • Delta i samtalegruppe
    Bergen kommune har tilbud om samtalegrupper for barn av foreldre med psykiske lidelser eller rusproblemer, i alle bydeler.

Felt i utvikling

- Barn av alvorlig syke foreldre er en sårbar gruppe som trenger bedre støtte enn de har fått tidligere, sier Audun Pedersen, rådgiver for psykisk helse i Byrådsavdeling for helse og inkludering.

Han håper brosjyren som nå er utarbeidet skal bidra til å synliggjøre tilbudene som er utviklet i løpet av de siste årene.

- Det skjer stadig utvikling på dette feltet. Fra i år av ble det en lovmessig rettighet for barn å få informasjon om den syke forelderens tilstand og samtidig har Bergen kommune fra i fjor opprettet tilbud om samtalegrupper for barn i alle bydeler, sier Pedersen.

Last ned brosjyre: