Gå tilbake til:
Du er her:

Radon

Slik måler du radon i din bolig

Her ser du hvem som bør utføre måling, hvordan du måler og hva du skal gjøre hvis du har for høye verdier.

(03.01.2019)

Fakta om radon

Radon er en radioaktiv gass som finnes i berggrunnen. Radongassen kan sive inn i bygninger og oppkonsentreres i inneluften. Når man puster inn luft som inneholder radon, avgir den stråling til lungene. Over tid kan dette øke risikoen for å utvikle lungekreft.

(03.01.2019)

Hvor i Bergen er det radon?

Radonrisikoen i Bergen varierer, og det kan være store lokale forskjeller. Sjekk nasjonalt radonkart.

(02.02.2018)

Radon i utleieboliger

Alle som leier ut en bolig skal kunne dokumentere at radonnivået i utleieboligen er innenfor grensene i strålevernforskriften.

(03.01.2019)

Radon i nybygg

Nybygg beregnet for varig opphold skal ha radonforebyggende tiltak.

(03.01.2019)

Radon på arbeidsplassen

Arbeidsgiver har plikt til å vurdere radonnivået på arbeidsplasser og i arbeidslokaler til vern for arbeidstakere mot radoneksponering.

(19.09.2017)

Radon i skoler og barnehager

Alle skoler og barnehager må måle radon for å kunne dokumentere at nivåene er innenfor grensene i strålevernforskriften.

(03.01.2019)

Radon i vann

Radon i vann kan være en årsak til forhøyede radonkonsentrasjoner i luft.

(03.01.2019)