Gå tilbake til:
Du er her:

Undervisningsopplegg ansatte

Sett av tid til møte om smittevern og håndhygiene. Tiden dere bruker på dette får dere igjen i form av redusert sykefravær. Det er en fordel om alle ansatte i barnehagen ser filmene, også renholderne.

1. Spørsmål før dere ser filmene:

Bruk et par minutter og tenk gjennom følgende spørsmål:

1. Hva er gode rutiner for håndhygiene?

2. Hvordan vil du lære barna god håndhygiene?

3. Hvordan kan du og de andre voksne i barnehagen være gode rollemodeller?

Bruk noen få minutter, diskuter sammen i små grupper.

2. Vis filmen: Det øyet ikke ser.

Filmen handler om smittespredning og håndhygiene i barnehager og hva hver enkelt ansatt må tenke på. Filmen varer i 7 minutter.

3. Vis filmen: Håndvask med såpe og vann.

Denne filmen fra Folkehelseinstituttet viser hvordan man utfører en skikkelig håndvask. Filmen varer i 1,5 min.

4. Del ut og gjennomfør quiz.


Gjennomgå svarene i plenum. Diskuter eventuelt barnehagens rutiner.

Quiz og fasit finner du her.

Undervisningsopplegg ansatte bilde
Ved riktig håndhygiene vil man kunne redusere sykefraværet.
Bilde: ANDREW M. S. BULLER

5. Diskusjonsoppgaver til ansatte.

Diskuter sammen i grupper. Se lenker til Folkehelseinstituttet sine nettsider.

1. Hvordan kan smitte spres? Diskuter hvordan smitte spres, og hvor / hvordan er det mest sannsynlig at smitte spres i vår barnehage.

2. Hva kan vi gjøre for å forhindre at smitte spres?

3. Hva kan vi gjøre for å stoppe videre smittespredning dersom vi for eksempel har fått norovirus i barnehagen.

Videre på internett