Gå tilbake til:
Du er her:
Kunstprosjekt utforsker Renere havn bilde
Bilde: Thor Brødreskift

Kunstprosjekt utforsker Renere havn

Mareograf er et todelt kunstprosjekt av Cecilia Jonssons, basert på kommunens risikovurdering av den forurensede sjøbunnen i Puddefjorden og Store Lungegårdsvann.

Målingsstasjonen sto plassert på Årstadkaien i Bergen
Målingsstasjonen sto plassert på Årstadkaien i Bergen i perioden 11. til 13. januar 2018.
Bilde: Thor Brødreskift

Mareograf inngår i kunstnerens utforskning av marine miljøer og hvordan havet tilpasser seg de vekslende gravitasjonsvirkningene mellom jorden, månen og sola.

Gjennom en analog tidevannsmåler, plassert ved fjorden, innskrives tidevannsdynamikk i roterende steingods-sylindere behandlet med et lag sediment som isoleres fra ulike deler av fjorden. Sylindrene ble kontinuerlig skiftet ut under utstillingsperioden, og tørkes og brennes keramisk i ettertid, hvorpå leiren med sedimentets spesifikke sammensetning sintrer* og en glasur med et unikt preg trer fram.

Inne i målingsstasjonen.
Inne i målingsstasjonen.
Bilde: Thor Brødreskift

Første del av prosjektet viste målingsstasjonen som sto plassert på Årstadkaien ved gjennomløpet mellom indre Puddefjorden og Store Lungegårdsvannet i Bergen i perioden 11. til 13. januar 2018. Prosjektets andre del er et tematisk relatert seminar og en presentasjon av de keramisk brente målingssylindrene i april i Bergen.

*Sintring er en prosess der pulver av metallisk eller mineralsk materiale herder til fast stoff (sinter) ved oppvarming til temperaturer hvor partiklene begynner å reagere og vokse sammen.

Mareograf er ett nytt verk kuratert av Volt og utviklet i dialog med Institutt for geovitenskap og Earth Surface Sediment Laboratory (EARTHLAB) ved Universitetet i Bergen og Cowi AS.

Om kunstneren

Cecilia Jonsson arbeider forskningsbasert med prosjekt som spenner over installasjon, skulptur og kinetiske verk. Jonsson utforsker forbindelser mellom organisme og uorganisk kjemi som både en metode for observasjon og som medium. Hennes verk informeres av naturvitenskaplige metoder og er ofte stedsspesifikke, kunstneriske tolkninger av fenomen og prosesser i naturen.