Gå tilbake til:
Du er her:
Rydder skrot fra sjøen ved Florida bilde
RYDDER SKROT: Dykkere rydder skrot ved Florida for å gjøre klart til å dekke testområde i den forurensede sjøbunnen med sand og skjellsand.
Bilde: Aud Venke Sundal

Rydder skrot fra sjøen ved Florida

Renere havn Bergen rydder skrot i bukten ved Florida som forberedelse til tildekking av forurenset sjøbunn i to mindre testområder i Store Lungegårdsvann.

Testfelt
Testfelt
Bilde: COWI

Fordi sjøbunnen i Store Lungegårdsvann er svært bløt vil prosjektet Renere havn Bergen prøve ut ulike løsninger og metoder med bruk av sand, skjellsand og reaktive masser i form av kull i testområdene.

Rydder sjøbunnen i testområdene

Det er påvist mye skrot på sjøbunnen og i strandsonen i dette området, som sykler, handlevogner, flasker og plastavfall. Skrotet fjernes før det skal etableres en ny ren sjøbunn i testområdet. Dykkere er nå i gang med å lokalisere objektene på sjøbunnen. Små objekter blir samlet opp av dykkerne, mens de store objektene blir heist opp i båt. Skrotet blir kildesortert og sendt til godkjent mottak.

Skrotryddingen blir ferdigstilt i august, og etablering av en ny ren sjøbunn i testområdene skal gjennomføres i september.

Les mer om hva som skal gjøres i Store Lungegårdsvann