Gå tilbake til:
Du er her:
Geir Haveraaen, Bymiljøetaten og Ivar Roland, Peab, signerte konrakten om ryddearbeidene i Puddefjorden og Kollevågen
Geir Haveraaen, Bymiljøetaten og Ivar Roland, Peab, signerte konrakten om ryddearbeidene i Puddefjorden og Kollevågen
Bilde: Anne Kringstad

Signerte kontrakt for opprydding i Puddefjorden

Mandag signerte Bymiljøetaten kontrakt på 126 millioner med entrepenørselskapet som skal gjennomføre oppryddingsarbeidet i Puddefjorden.

Kontrakten er ekslusiv merverdiavgift og omfatter også utbedringsarbeider i Kollevåg.

Nå gjenstår å sende miljøoppfølgingsplan til godkjenning hos fylkesmannen før det praktiske arbeidet starter opp.

Skal scanne sjøbunnen med drone

I slutten av juni vil entrepenøren Peab scanne sjøbunnen i Puddefjorden med drone. Deretter skal sjøbunnen ryddes for skrot. Skrotet som tas opp av den forurensede sjøbunnen vil bli spylt rent i en spylestasjon som vil bli etablert på Møhlenpriskaien. På deler av sjøbunnen fjernes gammel sjøbunn (mudres) for å opprettholde tilstrekkelig seilingsdyp. Deretter isoleres forurensningen i den gamle sjøbunnen under rene steinmasser, som føres kontorollert fører ned på bunnen og skal forhindre utlekking slik at dyr som lever i og på sjøbunnen ikke kommer i kontakt med forurensede masser.

Arbeidet med å etablere ren, ny sjøbunn i Puddefjorden vil pågå i halvannet år og er en del av Bergen kommunes prosjekt Renere havn