Riggområde med vaskeplass for skrot  fra Store Lungegårsvann blir her på Draugen
Riggområde med vaskeplass for skrot fra Store Lungegårsvann blir her på Draugen
Bilde: Steffen Eriksen

Skal vaske skrotet fra Store Lungegårdsvann på Draugen

I september etablerer prosjektet Renere Havn Bergen riggområde med brakker, containere, vaskeanlegg og annet utstyr på Draugen, for å gjøre klart for skrotet som skal tas opp fra Store Lungegårdsvann.

Riggingen vil ta cirka en måned. Selve skrotryddingen starter opp i oktober og vil holde på til mars. Båter og flytekaier til Draugen Motorbåtforening vil bli flyttet til Neptun Motorbåtforening i Grønneviken. 

Hold deg oppdatert om arbeidet i Store Lungegårdsvann - meld deg på nyhetsbrevet =Byutvikling her

Omtrent slik vil flåten Ola se ut når den plukker skrot fra Store Lungegådsvann
Omtrent slik vil flåten Ola se ut når den plukker skrot fra Store Lungegådsvann
Bilde: Ocean Front AS

Snart kommer Ola

Det er Kristiansundfirmaet Ocean front AS som skal gjøre ryddejobben. Flåten Ola ankommer Store Lungegårdsvann i midten av september. På Ola legges skrotet som tas opp fra sjøbunnen.  En 20 fots slepebåt vil flytte Ola over lengre distanser i Store Lungegårdsvann og transportere personell og utstyr mellom flåten og vaskeplassen på Draugen.  

Skrotets videre skjebne

Når skrotet er rengjort på vaskeplassen på Draugen, blir det bestemt hva som for eksempel kan sendes til gjenvinning og hva som eventuelt må sendes til anlegg for spesialavfall. Og kanskje finner vi noe som er så interessant at det kan stilles ut til glede og interesse for forbipasserende bergensere?

Ny sjøbunn

Ny ren sjøbunn vil bli lagt ut etter at skrotrydding er ferdig. Disse arbeidene er planlagt å være ferdig mot slutten av 2023.

Tilstanden i sjøbunnen er nøye kartlagt  i forkant av prosjektet. Et oppfølgingsprogram vil jevnlig måle utviklingen i sjøbunnen i etterkant.