Skrotet tas opp på flåten Esea Pioneer og fraktes til land og rengjøres i den hvite vaskehallen før det sorteres eller sendes til anlegg for spesialavfall her på Draugen.
Skrotet tas opp på flåten Esea Pioneer og fraktes til land og rengjøres i den hvite vaskehallen før det sorteres eller sendes til anlegg for spesialavfall her på Draugen.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Skrotryddingen i Store Lungegårdsvannet er i gang

Sjøbunnen i Store Lungegårdsvannet er forurenset og skal ryddes og deretter tildekkes med rene sandmasser. Arbeidet med å ta opp skrot pågår nå.

Bildekk, tau, motorer og båter er noen av skrotfunnene som ble gjort da sjøbunnen ble kartlagt med undervannsdrone i 2022, og som nå skal opp i dagen og fjernes.

Målet er en ren ny sjøbunn i Byfjordens indre del.

Denne båtmotoren er dekket av blåskjell og krepsdyret rur. Inni er motoren full av olje som om noen år ville lekket ut hvis motoren hadde blitt liggende på sjøbunnen.
Denne båtmotoren er dekket av blåskjell og krepsdyret rur. Inni er motoren full av olje som om noen år ville lekket ut hvis motoren hadde fått bli liggende på sjøbunnen.
Bilde: Elena Rusetskaya

Skrotryddingen utføres av Kristiansundselskapet OceanFront AS. 

Arbeidet utføres alle dager mandag-søndag klokken 08.00-18.00 og skal ikke være til sjenanse for omgivelsene.

Skrotets videre skjebne

Når skrotet er tatt på land og rengjort på vaskeplassen på Draugen, bestemmes hva som for eksempel kan sendes til gjenvinning og hva som eventuelt må sendes til anlegg for spesialavfall. 

Arbeidet med å ta opp skrot er planlagt avsluttet våren 2023. 

Ny sjøbunn

Etter at skrotryddingen er ferdig blir det lagt ut ren ny sjøbunn. Disse arbeidene er planlagt å være ferdig  2023/2024.

Områder med svært bløt sjøbunn gjør at mudring som alternativ er en komplisert og meget kostbar løsning. Hovedalternativet for tiltak i de forurensede sedimentene i Store Lungegårdsvannet er derfor planlagt å være tildekking med rene masser.

Blir et daglig syn i Store Lungegårdsvann frem til våren. Esea Pioneer tar opp skrot fra sjøbunnen.
Blir et daglig syn i Store Lungegårdsvann frem til våren. Esea Pioneer tar opp skrot fra sjøbunnen.
Bilde: Elena Rusetskaya