Gå tilbake til:
Du er her:

Byfjorden skal bli renere

Store deler av sjøbunnen i Byfjorden er svært forurenset av miljøgifter og tungmetaller. I høst startet oppryddingen i Puddefjorden.

Kunstprosjekt utforsker Renere havn

Mareograf er et todelt kunstprosjekt av Cecilia Jonssons, basert på kommunens risikovurdering av den forurensede sjøbunnen i Puddefjorden og Store Lungegårdsvann.

Stiller ut skrot fra Puddefjorden

Dykkere fant litt av hvert da de ryddet havbunnen for skrot. Nå har noe av skrotet fått plass i Akvariets utstilling Plastbyen 2017.

Renere Havn Bergen

Grønn strategi

logo Grønn strategi

Grønn strategi for Bergen beskriver hvordan klimamålsetningene skal nås, samtidig som byen vokser og utvikler seg til en grønn by.