Gå tilbake til:
Du er her:

Byfjorden skal bli renere

Store deler av sjøbunnen i Byfjorden er svært forurenset av miljøgifter og tungmetaller. Dette er prosjektet Renere Havn Bergen i gang med å gjøre noe med.

Markerte at Puddefjorden er dekket med rene masser

Puddefjorden er nå ryddet for skrot og avfall. – Vi skal ikke mange tiår tilbake i tid før det var helt utenkelig, sa klima- og miljøministeren.

Test-tildekking i gang ved Florida

Arbeidet med å dekke til forurenset sjøbunn med skjellsand og kull er i gang på testfelt ved Florida.

Renere Havn Bergen

Grønn strategi

logo Grønn strategi

Grønn strategi for Bergen beskriver hvordan klimamålsetningene skal nås, samtidig som byen vokser og utvikler seg til en grønn by.