Gå tilbake til:
Du er her:

Test-tildekking i gang ved Florida

Arbeidet med å dekke til forurenset sjøbunn med skjellsand og kull er i gang på testfelt ved Florida.

Kullet binder til seg forurensningen på sjøbunnen slik at den blir mindre tilgjengelig for dyr.

Den lagvise blandingen av skjellsand og reaktive masser i form av kull legges i en tykkelse på totalt cirka 20 cm. Sand- og kullmassene blir pumpet i slange fra et fartøy som ligger utenfor Nygårdsbroen. I enden av slangen er det en drone i form av en flåte som styrer slangen og utlegging av massene. Tildekkingen av dette testfeltet, testfelt 2, er planlagt ferdig i løpet av neste uke.

Starter tildekking i testfelt 1 i helgen

Helgen 23.-24. september starter arbeidet med å dekke til sjøbunnen i testfelt 1 med ren sand i en tykkelse på totalt 30 cm. I den ene halvdelen av testfeltet benyttes skjellsand. I den andre halvdelen blir det lagt et tynt lag med skjellsand med mineralsk sand over. Testfelt 1 er representativt for de dypereliggende delene av Store Lungegårdsvann der sjøbunnen er svært bløt.

Les mer om Renere Store Lungegårdsvann

Les mer om Renere Puddefjord