Gå tilbake til:
Du er her:

Briste eller bære i Store Lungegårdsvann

Vil den bløte sjøbunnen i Store Lungegårdsvann tåle å bli tildekket av steinmasser fra Ulrikstunellen? Det sjekker Renere havn prosjektet ut nå.

Sommeren 2018 ble tildekkingen av den indre delen av Puddefjorden fullført. Sjøbunnen er dekket til med rene steinmasser fra nye Ulrikstunellen for å hindre spredning av miljøgifter til mennesker og miljø.

Nå vil Renere havn Bergen prosjektet teste om den bløte sjøbunnen i Store Lungegårdsvann er egnet til å bruke samme type stein.

Fem ulike testfelt innenfor siltgardin

Steinmasser i ulike størrelser legges ut i ulike lag på fem ulike testfelt på minus 15 meters dybde. Steinmassene føres forsiktig ned på bunnen gjennom en stor trakt. Til sammen legges det ned 1500 tonn rene steinmasser. Bybanen Utbygging har lagt ut en siltgardin som hindrer spredning av forurenset sjøbunn (sedimenter) Alle testfeltene ligger innenfor denne siltgardinen.

Har tatt kjerneprøver og scannet bunnen

Renere havn Bergen prosjektet har først scannet sjøbunnen for å lage bunnkart som viser høydene på bunnen. Scanningen gjentas og det tas nye kjerneprøver etter at testen er ferdig for å sjekke bæreevnen til sjøbunnen.

Testen varer til 21. desember. Alt utstyret skal være ryddet vekk i løpet av den første uken i januar.

Planen er at Store Lungegårdsvann skal få ny sjøbunn i 2022.