Gå tilbake til:
Du er her:

Om prosjektet

Puddefjorden

Også sjøbunnen i Puddefjorden og Store Lungegårdsvann er forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter.

Store Lungegårdsvann

I høst rydder vi skrot og gjennomfører testtildekking med blant annet sand i to mindre områder med bløt sjøbunn for å prøve ut løsninger og metoder i Store Lungegårdsvann.

Vågen

Sjøbunnen i Vågen er sterkt forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter.

Kirkebukten

For å teste ulike metoder for opprydning er det gjennomført et prosjekt i Kirkebukten på Laksevåg.