Gå tilbake til:
Du er her:

Organisering

Bergen kommune har hatt ansvar for prosjektet siden 2008.

Samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Bergen og Omland havnevesen og Miljødirektoratet for å hindre spredning av miljøgifter fra en forurenset sjøbunn og skape et renere miljø i Bergen havn.

I styringsgruppen for Renere Havn Bergen sitter Bergen kommune og Bergen og Omland Havnevesen.

Prosjektgruppen ledes av Bergen kommune ved Byrådsavdeling for Klima, miljø og byutvikling ved Klimaseksjonen, og har representanter fra Bergen og Omland Havnevesen og Fylkesmannen.

COWI AS er engasjert som prosjektkoordinator.

Prosjektet samarbeider med andre aktører ved behov, som for eksempel Bergen Sjøfartsmuseum, Forsvarsbygg, Mattilsynet, NIFES, (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning), Havforskningsinstituttet mfl.

Se organisasjonskart