Gå tilbake til:
Du er her:

Byfjorden skal bli renere

Store deler av sjøbunnen i Byfjorden er svært forurenset av miljøgifter og tungmetaller. Dette er prosjektet Renere Havn Bergen i gang med å gjøre noe med.

Klikk for å se stort kart (åpnes i eget vindu)

Bergen kommune har brukt store ressurser på å bedre kvaliteten på vannet i Byfjorden. Kvaliteten på vannet er nå god, men det gjenstår å gjøre noe mer med forurensningen i sjøbunnen.

Mattilsynet har gitt kostholdsråd med restriksjoner på inntak av sjømat fra området. Vågen og Store Lungegårdsvann må ryddes for å begrense spredningen av miljøgifter til mennesker og miljø. I Puddefjorden ble en storstilt rengjøring ferdigstilt sommeren 2018.

Hvorfor er Byfjorden forurenset

Forurensningen i Bergen havn kommer først og fremst fra tidligere industriutslipp og fra miljøgifter fra for eksempel veitrafikk, gammel maling og andre fasadematerialer. De fleste utslippene er stanset, og nå arbeider vi med å hindre ny forurensning av fjorden.

Overordnet miljømål for Bergen havn

Bystyret har bestemt at:

  • Tilstanden i sjøbunnen ikke skal være til hinder for bruk av sjø- og havneområder til nærings- og fritidsaktiviteter.
  • Tiltak skal bidra til å redusere innholdet av miljøgifter i fisk og sjømat fra Byfjorden.

Dette gjør vi med den forurensede sjøbunnen

Først rydder vi sjøbunnen for skrot og avfall. Noen steder må vi også fjerne gammel sjøbunn (mudre) for å opprettholde tilstrekkelig seilingsdyp. Deretter isolerer vi forurensningen i den gamle sjøbunnen under rene sand- og steinmasser, som vi kontorollert fører ned på bunnen. Slik forhindrer vi utlekking og sørger for at dyr som lever i og på sjøbunnen ikke kommer i kontakt med de forurensede massene. Tildekkingen gir en ny ren sjøbunn.

Styrende dokumenter

Bystyrets vedtak om miljømål og finansiering av tiltak i Byfjorden

Byfjordundersøkelsen Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2016

Rapport om arbeidet i perioden 2009-2013

Kostholdsrådundersøkelse 2007

Bergen havn er et av kyst- og fjordområdene som er prioritert for opprydding av forurenset sjøbunn i Stortingsmelding nr 14 (2006-2007) Sammen for et giftfritt miljø.