Gå tilbake til:
Du er her:

Byfjorden skal bli renere

Store deler av sjøbunnen i Byfjorden er svært forurenset av miljøgifter og tungmetaller. I høst startet oppryddingen i Puddefjorden.

Klikk for å se stort kart (åpnes i eget vindu)

Bergen kommune har brukt store ressurser på å bedre kvaliteten på vannet i Byfjorden. Kvaliteten på vannet er nå god, men det gjenstår å gjøre noe med forurensningen i sjøbunnen.

Mattilsynet har gitt kostholdsråd med restriksjoner på inntak av sjømat fra området. Vågen, Puddefjorden og Store Lungegårdsvann må ryddes for å begrense spredningen av miljøgifter til mennesker og miljø. Først ut er Puddefjorden, her startet arbeidet sommeren 2017.

Hvorfor er Byfjorden forurenset

Forurensningen i Bergen havn kommer først og fremst fra tidligere industriutslipp og fra miljøgifter fra for eksempel veitrafikk, gammel maling og andre fasadematerialer. De fleste utslippene er stanset, og nå arbeider vi med å hindre ny forurensning av fjorden.

Overordnet miljømål for Bergen havn

Bystyret har bestemt at:

  • Tilstanden i sjøbunnen ikke skal være til hinder for bruk av sjø- og havneområder til nærings- og fritidsaktiviteter.
  • Tiltak skal bidra til å redusere innholdet av miljøgifter i fisk og sjømat fra Byfjorden.

Dette gjør vi med den forurensede sjøbunnen

Først rydder vi sjøbunnen for skrot og avfall. Noen steder må vi også fjerne gammel sjøbunn (mudre) for å opprettholde tilstrekkelig seilingsdyp. Deretter isolerer vi forurensningen i den gamle sjøbunnen under rene sand- og steinmasser, som vi kontorollert fører ned på bunnen. Slik forhindrer vi utlekking og sørger for at dyr som lever i og på sjøbunnen ikke kommer i kontakt med de forurensede massene. Tildekkingen gir en ny ren sjøbunn.

Har gjennomført tiltak i Kirkebukten

For å teste ulike metoder for opprydning, er det gjennomført et prosjekt i Kirkebukten på Laksevåg. Formålet med prosjektet var å bedre miljøtilstanden lokalt og skaffe erfaringer med metoder som kan være relevante for andre deler av Byfjorden. Overvåkingsprogrammet har vist at tiltakene i Kirkebukten har hatt god effekt så langt.

Styrende dokumenter

Bystyrets vedtak om miljømål og finansiering av tiltak i Byfjorden

Byfjordundersøkelsen Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2016

Rapport om arbeidet i perioden 2009-2013

Kostholdsrådundersøkelse 2007

Bergen havn er et av kyst- og fjordområdene som er prioritert for opprydding av forurenset sjøbunn i Stortingsmelding nr 14 (2006-2007) Sammen for et giftfritt miljø.