Gå tilbake til:
Du er her:

Om prosjektet

Samfunnssikkerhetens hus skal legge til rette for effektiv ressursbruk, bedre samvirke, kompetansebygging og forskning innen samfunnssikkerhet og beredskap i regionen.

Målet for prosjektet er å etablere Samfunnssikkerhetens hus som både et fysisk bygg og knutepunkt for regionen, med tre enheter:

 • samvirkesenter
 • kompetansesenter
 • forskningssenter

Bakgrunn for prosjektet

Store hendelser og kriser krever innsats fra mange aktører, på tvers av sektorer og geografiske grenser. Erfaring med store hendelser i regionen har vist at det er et stort potensial for bedre samvirke, og kontinuerlig samarbeid om forebygging og kompetanseheving.

Samfunnssikkerhetens hus tar utgangspunkt i innføringen av samvirkeprinsippet i norsk beredskap: «Myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.» Prosjektet utfordrer ikke etablerte roller og hovedprinsipper for beredskap i Norge.

Arbeidet med Samfunnssikkerhetens hus bygger videre på samarbeidet under sykkel-VM 2017 om et eget samvirkesenter og felles planer for beredskap. Samarbeidet ble belønnet med den nasjonale Samfunnssikkerhetsprisen 2017.

Organisering

Bergen kommune er prosjekteier og initiativtaker til Samfunnssikkerhetens hus. Kommunen ser seg tjent med et tettere samarbeid med nabokommuner, politi, helseforetak og andre sentrale offentlige og private aktører for å best løse sine lovpålagte oppgaver og møte fremtidens utfordringer, til beste for innbyggerne.

Beredskapssjef Ivar Konrad Lunde er prosjekteier og Gro Malnes Øvrebø er prosjektrådgiver. Øvrebøs stilling er delfinansiert av Universitetet i Bergen.

Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Bergen næringsråd har også tatt initiativ til å etablere en ny kunnskapsklynge, knyttet til Samfunnssikkerhetens hus.

Referansegruppe

Det er etablert en egen referansegruppe for Samfunnssikkerhetens hus. Prosjektledelsen koordinerer gruppens arbeid.

Gruppens medlemmer:

 • Gustav Magne Landro, stabsleder, Vest politidistrikt
 • Per Terje Engedal, spesialrådgiver, Hordaland fylkeskommune
 • Guttorm Brattebø, overlege og konstituert leder KoKom, Helse Bergen
 • Jarle Eid, professor og leder for Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen
 • Sveinung Nymark, beredskapsleder, Fjell kommune
 • Ståle J. Hauge, planleggar Samfunnstryggleik og Beredskap, Lindås kommune
 • Stein Gjøsund, brannsjef, Os kommune
 • Stig Hope, beredskapskontakt, Ullensvang herad
 • Stig Ryland, næringspolitisk rådgiver, Bergen Næringsråd
 • Jørgen Gullestad, spesialrådgiver, Bergen kommune
 • Richard Taule, seksjonsleder ved Byrådsleders avdeling, Bergen kommune og daglig leder for Bergensalliansen

Møte i referansegruppen for Samfunnssikkerhetens hus, 29.08.2018. Fra venstre: Gro Malnes Øvrebø (prosjektrådgiver), Snorre Halvorsen (daværende prosjektleder), Richard Taule (Bergensalliansen og Bergen kommune), Jørgen Gullestad (Bergen kommmune), Jarle Eid (UiB), Annbjørg Ryssdal (Hordaland fylkeskommune), Gustav Landro (Vest politidistrikt), Guttorm Brattebø (Helse Bergen), Sveinung Nymark (Fjell kommune) og Per Terje Engedal (Hordaland Fylkeskommune)