Gå tilbake til:
Du er her:

Beredskapsklyngen

Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Bergen næringsråd har sammen tatt initiativ til å etablere et nytt klyngesamarbeid for samfunnssikkerhet og beredskap.

  • Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Bergen næringsråd tok tidlig i 2018 initiativ til samarbeid om å utvikle en egen beredskapsklynge
  • Arbeidet med Beredskapsklyngen er organisert som del av prosjektet Samfunnssikkerhetens hus

Målet for Beredskapsklyngen er å styrke innovasjons- og konkurransekraft, og dermed øke verdiskaping og utvikling innen fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap.

Utvikling av klyngesamarbeidet er en del av prosjektet Samfunnssikkerhetens hus, med samme prosjektledelse.

Samfunnssikkerhetens hus vil være knutepunkt for formidling av tjenester og kompetanse i Beredskapsklyngen.

Deltakere

Per i dag er mer enn 170 offentlige, private, ideelle og frivillige aktører aktuelle i klyngesamarbeidet.

Aktiviteter og fremdrift

Se video om Beredskapsklyngen

Video