Gå tilbake til:
Du er her:
Beredskapsklyngens frokostmøte, 23. februar 2018. Fra venstre: Robert Rastad (kommunaldirektør,  Bergen kommune), Anne Klausen (klinikkdirektør, Helse Bergen), Dag Rune Olsen (rektor, UiB), Marit Warncke (administrerende direktør, Bergen næringsråd), Geir Mikalsen (Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Bergen næringsråd), Ivar Konrad Lunde (Beredskapssjef, Bergen kommune) og Snorre Halvorsen (prosjektleder, Bergen kommune)
Beredskapsklyngens første samling, 23. februar 2018.
Bilde: Gro Malnes Øvrebø

Beredskapsklyngen

Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Bergen næringsråd har sammen tatt initiativ til å etablere et nytt klyngesamarbeid for samfunnssikkerhet og beredskap.

Målet for Beredskapsklyngen er å styrke innovasjons- og konkurransekraft, og dermed øke verdiskaping og utvikling innen fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap.

Utvikling av klyngesamarbeidet er en del av prosjektet Samfunnssikkerhetens hus, med samme prosjektledelse.

Samfunnssikkerhetens hus vil være knutepunkt for formidling av tjenester og kompetanse i Beredskapsklyngen.

Deltakere

Per i dag er mer enn 170 offentlige, private, ideelle og frivillige aktører aktuelle i klyngesamarbeidet.

Aktiviteter og fremdrift

Fakta om Beredskapsklyngen

  • Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Bergen næringsråd tok tidlig i 2018 initiativ til samarbeid om å utvikle en egen beredskapsklynge
  • Arbeidet med Beredskapsklyngen er organisert som del av prosjektet Samfunnssikkerhetens hus

Se video om etablering av Beredskapsklyngen: 

 

Flere artikler