Gå tilbake til:
Du er her:
143 representanter fra ulike aktører meldte seg på frokostseminaret "Ut av siloene" i Universitetsaulaen 4. desember.
143 representanter fra ulike aktører meldte seg på frokostseminaret "Ut av siloene" i Universitetsaulaen 4. desember.
Bilde: Thor Eirik Borgersen

Beredskapssamarbeid i støpeskjeen

Prosjektet Samfunnssikkerhetens hus er godt i gang. Mer enn 170 aktører er aktuelle for samarbeid om en tryggere fremtid.

I februar 2018 inviterte Universitetet i Bergen, Bergen kommune og Bergen Næringsråd til møtet "La oss skape en nasjonal beredskapsklynge", etterfulgt av en stor hjernedugnad i mai og frokostseminar 4. desember.

Målet er både å realisere et regionalt senter, Samfunnssikkerhetens hus, og å etablere en egen kunnskapsklynge.

Erna Solberg snakker til publikum via videohilsen på storskjerm
Erna Solberg sendte videohilsen til hjernedugnaden om Samfunnssikkerhetens hus 15. mai 2018.
Bilde: Gro Malnes Øvrebø

Stor interesse

Alle arrangementene har samlet mellom 100 og 140 deltakere. Totalt er mer enn 170 aktører aktuelle i det nye, regionale samarbeidet. Dette er offentlige, private, ideelle og frivillige organisasjoner som har en rolle innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Mange har selv tatt kontakt og vist sin interesse.

- Jeg visste at vi hadde en rekke aktuelle samarbeidspartnere, men ikke at det var så mange. Samtidig er det ikke overraskende. Samfunnssikkerhet og beredskap berører hele samfunnet, sier prosjektleder Snorre Halvorsen.

Nettside og referansegruppe

I løpet av 2018 er prosjektet blitt utvidet fra én til to medarbeidere. Samfunnssikkerhetens hus har også fått en egen referansegruppe som per i dag består av representanter fra Helse Bergen, Vest politidistrikt, Hordaland fylkeskommune, Bergen Næringsråd, Universitetet i Bergen, Bergensalliansen og kommunene Os, Fjell, Lindås, Ullensvang og Bergen.

Referansegruppen har gått gjennom innspill som har kommet gjennom nettverkssamlingene. Sluttproduktet skal bli et "prospekt" som beskriver hvordan Samfunnssikkerhetens hus skal se ut, med regionalt samvirkesenter, kompetansesenter og forskningssenter.

Prosjektledelsen har, i tillegg til å arrangere tre egne stormøter, brukt mye tid på å holde innlegg på andre arenaer og møte aktører.

En egen nettside er etablert på www.samfunnssikkerhetenshus.no

Konkrete, politiske prosesser

Ideen om et regionalt samarbeid om samfunnssikkerhet og beredskap er ikke ny, men har modnet og blitt mer aktuell de siste årene. Sykkel-VM i 2017 viste at det var mulig å få til omfattende samarbeid på tvers om forebygging og håndtering av komplekse hendelser, blant annet gjennom et eget samvirkesenter.

På veien videre mot "Samfunnssikkerhetens hus", er første trinn å forsøke å samlokalisere Bergen kommunes egne vakttjenester. Snorre Halvorsen har ledet en arbeidsgruppe som snart leverer sin rapport for politisk behandling i kommunen.

Hvis Bergen kommune forplikter seg, er neste steg å tilby nabokommuner å knytte seg til Samfunnssikkerhetens hus.

- Visjonen er å etablere én samfunnssikkerhetsregion hvor vi utnytter ressursene bedre og er rustet for fremtidens utfordringer, til beste for innbyggerne, sier Halvorsen.

Internasjonal oppmerksomhet

Samtidig som Samfunnssikkerhetens hus er i støpeskjeen, har det regionale samarbeidet vakt internasjonal oppmerksomhet. Prosjektet har blant annet fått omtale i det kanadiske tidskriftet Haznet.

Samtidig har ledere i kommunen blitt invitert på internasjonale konferanser, og arbeidet med sykkel-VM kan nå danne grunnlaget for en internasjonal ISO-standard.

Beredskapsklyngens møteplasser 2018