Gå tilbake til:
Du er her:
Alfa Winge er ansatt ved Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap og tar doktorgrad om samvirke på Universitetet i Bergen.
Alfa Winge er ansatt ved Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap og tar doktorgrad om samvirke på Universitetet i Bergen.
Bilde: Thor Eirik Borgersen

Doktorgrad om samvirke

Bergen kommune satser på samfunnssikkerhet og beredskap og får sin første doktorgrad om samvirke. Alfa Winge skal forske på samvirke mellom aktørene i regionen.

Da Alfa Winge gikk inn dørene i Bergen kommune i starten av januar, visste hun at doktorgradsprosjektet hennes var aktuelt, men ikke hvor aktuelt det snart skulle bli. 

- Koronapandemien er en kraftig påminnelse både om våre sårbarheter og betydningen av at vi samarbeider og koordinerer effektivt på mange nivå og mellom kommuner for å håndtere kriser, sier Alfa Winge. 

Fra praksis til forskning

Alfa Winge kommer til Bergen kommune fra stillingen som seniorrådgiver beredskap hos Fylkesmannen i Vestland.

- Jeg kjenner fagfeltet fra innsiden og ser et stort behov for økt kunnskap. Nå gleder jeg meg til å dykke dypere i kommunenes rolle og bidrag til samvirke og hvordan digitalisering og sikkerhetssituasjon påvirker samvirke mellom ulike nivå. Målet er bidra med ny kunnskap om hvordan vi kan møte morgendagens utfordringer på en best mulig måte, sier Winge.

Det krevende samvirkeprinsippet

Etter terrorangrepet 22. juli 2011, ble samvirkeprinsippet innført formelt i Norge. Det innebærer at "Myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering" (kilde: Regjeringen.no).

Men hvilken forståelse har ulike aktører av samvirke? Hva er de juridiske rammene for samvirke? Hvordan blir samvirkeprinsippet faktisk praktisert? Og hva skal til for å få til bedre samvirke? Dette er sentrale spørsmål Alfa Winge ser på.

Alle kriser skjer i en kommune

Kommunen har et stort ansvar overfor sine innbyggere. Om samfunnet rammes av pandemi, ras, flom eller store dataangrep, er det helt sikkert at kommunen er involvert, ofte på mange fronter samtidig. Helsetjenester, brann- og redningstjenester og vannforsyning er eksempler på tjenester som må opprettholdes samtidig som krisen skal håndteres.

­- Det meste av forskning og tiltak knyttet til samvirkeprinsippet har til nå handlet om nasjonalt og overordnet nivå i samfunnet. Vi trenger mer kunnskap om det lokale og regionale nivået, særlig hvordan kommunene samarbeider seg imellom og med andre aktører, og hvilke faktorer som fremmer eller hindrer at styringskjeden kan fungere effektivt, sier Alfa Winge.

Samarbeidsprosjekt med NORCE

Alfa Winges doktorgrad inngår i forsknings- og utviklingsprosjektet SamvirkeRegion Vest, som Bergen kommune og forskningsinstituttet NORCE har fått støtte til fra Regionale forskingsfond Vestland.

Winges arbeidsplass er hos Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen kommune, snart etaten Samfunnssikkerhetens hus.  

- Gjennom Samfunnssikkerhetens hus skal vi, sammen med andre, skape en tryggere framtid for innbyggerne i regionen. For å få til dette trenger vi mer kunnskap og nye løsninger på morgendagens utfordringer, sier Britt Lise Nymark, leder for forsknings- og kompetansesenteret i Samfunnssikkerhetens hus.

For NORCE er det viktig å få frem kunnskap som er til gjensidig nytte for både forskere og praktikere.

PROSJEKTGRUPPEN: PhD-student Alfa Winge, prosjektleder Kristin Rubecksen, forsker Simon Neby fra NORCE og prosjektansvarlig Britt Lise Nymark.
PROSJEKTGRUPPEN: PhD-student Alfa Winge, prosjektleder Kristin Rubecksen, forsker Simon Neby fra NORCE og prosjektansvarlig Britt Lise Nymark.
Bilde: Gro M. Øvrebø (Arkivfoto)

- Samfunnssikkerhet og beredskap er et satsingsområde i vår forskning. Her er vi helt avhengig av tett samarbeid mellom beredskapsaktører og forskere for å få frem kunnskap som faktisk er relevant i praktisk arbeid, sier Kristin Rubecksen. Rubecksen er prosjektleder og har en bistilling i NORCE, men arbeider til daglig ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Hun fungerer i tillegg som hovedveileder for Winge, mens professor Lise H. Rykkja ved samme institutt er biveileder.

Mange aktører bidrar

Forskningsprosjektet har en stor referansegruppe med deltakere fra sentrale beredskapsaktører som for eksempel flere kommuner i fylket, Vest politidistrikt, Heimevernet, Helse Bergen, Fylkesmannen i Vestland, næringsliv og frivillige organisasjoner.

Alfa Winge følger ph.d.-program ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap på Universitetet i Bergen. Planen er å disputere innen utgangen av 2022. Winge har også bistilling som forsker på FHS Sjøkrigsskolen.