Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser to menn på hver sin barkrakk på scenen
Martin Holmes (til venstre) er sikkerhetsansvarlig i Bergen Live. Han delte sine erfaringer i samtale med møteleder Stig Ryland fra Bergen Næringsråd.
Bilde: Ingvil Teige Stiegler, Standard Norge

Frokostseminar 13. juni: Internasjonalt samarbeid for bedre samfunnssikkerhet og beredskap

Tema for Beredskapsklyngens samling denne gangen var beste praksis for forebygging og håndtering. Innlederne kom blant annet fra direktoratene for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge og Sverige.

Bergen kommune inviterte til samling for Beredskapsklyngen 13. juni i samarbeid med Bergen Næringsråd, Standard Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Samarbeid mellom mange aktører krever felles forståelse og et felles språk, også over landegrenser. Norge har tatt en aktiv rolle i utvikling av internasjonale standarder for samfunnssikkerhet, blant annet for store arrangementer i byer. Erfaringer fra lokale og internasjonale nettverk og samarbeid ble delt i Bergen 13. juni.

Innlederne kom fra Bergen Live, Standard Norge, Bergen kommune og direktoratene for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge og Sverige.

Presentasjoner og mer informasjon

Standard Norges nettside for arrangementet