Gå tilbake til:
Du er her:
to menn og en kvinne foran en mur
Den nye ledergruppen er i full gang med å realisere Samfunnssikkerhetens hus (SHH). Fra venstre: Rune Bratland, leder for samvirkesenteret, Britt Lise Nymark, leder for forsknings- og kompetansesenteret, og Ivar Konrad Lunde, leder for SSH og beredskapssjef i Bergen kommune.
Bilde: Thor Eirik Borgersen

Rekrutterer til Samfunnssikkerhetens hus

Arbeidet med realisering av Samfunnssikkerhetens hus er i full gang. Ledergruppen er på plass og i løpet av året blir flere stillinger lyst ut.

Byrådet i Bergen vedtok 23. mai 2019 å opprette Samfunnssikkerhetens hus (SSH) for å styrke samvirke og samarbeid om samfunnssikkerhet og beredskap i regionen.

Kort tid etter byrådets vedtak startet jakten på avdelingsledere til SSH. 1. oktober i fjor, startet Britt Lise Nymark som leder for forsknings- og kompetansesenteret, mens Rune Bratland tok fatt på oppgaven som leder for samvirkesenteret.

Nyskapende arbeidsplass

Første steg for Rune Bratland er å etablere kjernen i samvirkesenteret; en døgnbemannet vakttjeneste. Dette innebærer samlokalisering av vaktfunksjoner i Bergen kommune innenfor informasjonssikkerhet, helseteknologi, vei, vann, avløp og transport.

Ved større hendelser vil samvirkesenteret kunne utvides og tilby plass til nødetatene og andre involverte aktører. Arbeidet i samvirkesenteret vil bli koordinert av funksjonen samvirkekoordinator. Ambisjonen er å lyse ut 8 slike stillinger i løpet av 2020.

– Dette blir en av de meste spennende arbeidsplassene i regionen, kanskje i hele Norge. Samvirkekoordinatorene vil både få et operativt ansvar i turnus og delta i utvikling av andre tjenester som SSH vil tilby medlemskommunene og andre. Vi gleder oss til å starte rekrutteringsprosessen, sier Rune Bratland.

Samfunnssikkerhetens hus vil i løpet av året flytte inn i nye lokaler som vil romme både samvirkesenteret og andre tjenester for forebygging og håndtering av uønskede hendelser. Andre kommuner i regionen vil etter hvert bli invitert til å benytte seg av tjenestetilbudet.

Sammen om ny kunnskap

Motoren i Samfunnssikkerhetens hus blir kontinuerlig kompetanseheving og utvikling, for å kunne møte fremtidens utfordringer. Forsknings- og kompetansesenteret vil blant annet tilby kurs for medlemskommunene:

– Om et par år skal kommuneansatte i regionen slippe å reise langt for å lære det de trenger for å ivareta kommunens beredskapsplikt og skape enda tryggere lokalsamfunn, sier Nymark.

Nymark fremhever også senterets rolle som pådriver for økt forskningsaktivitet på feltet. Bergen kommune og NORCE har allerede fått støtte til å forske på samvirkeprinsippet, i samarbeid med Universitetet i Bergen.

­– Flere andre samarbeid om forskning og utdanning er på gang, og vi ser et stort engasjement hos institusjoner i regionen. UiB er blant annet i ferd med å etablere et internt, tverrfaglig forskernettverk for samfunnssikkerhet og beredskap som blir et nyttig og viktig kontaktpunkt for oss, sier Nymark. 

Beredskapsklyngen bygger nettverk

Forsknings- og kompetansesenteret vil koordinere aktiviteten i Beredskapsklyngen som har hatt fem fagsamlinger siden 2018. Kunnskapsnettverket startet opp som et felles initiativ fra Bergen kommune, Bergen Næringsråd og Universitetet i Bergen.

Etter hvert har Beredskapsklyngen vokst i omfang og fjorårets lunsjseminar om krisekommunikasjon hadde lang venteliste. Kontaktlisten består i dag av om lag 460 navn fra mer enn 170 aktører i offentlig, privat, frivillig og ideell sektor.

– Jeg er imponert over hvordan aktørene i regionen i fellesskap har klart å skape en så etterspurt og nødvendig møteplass for kunnskapsdeling innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, sier leder for Samfunnssikkerhetens hus, Ivar Konrad Lunde.

Høgskulen på Vestlandet er vertskap for Beredskapsklyngen neste seminar, tirsdag 5. mai, med innovasjon og utvikling som hovedtema.