Gå tilbake til:
Du er her:
Syklister på vei opp en bakke under sykkel-VM, flankert av publikum med norske flagg
Sykkel-VM 2017 ble en folkefest, i en trygg by.
Bilde: Eivind Senneset/Bergen kommune

Sykkel-VM setter standard for internasjonal samfunnssikkerhet

Bergen kommune skal lede arbeidet med å utvikle en ny ISO-standard for store arrangementer i byer. Erfaringene fra sykkel-VM 2017 er etterspurt over hele verden.

ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, sier ja til at det skal utvikles en ny standard som skal ivareta sikkerhet ved store arrangementer i byer. Forslaget kom fra Norge, som et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Standard Norge og Bergen kommune.

Bergen leder ekspertgruppen

Beredskapssjef i Bergen kommune, Ivar Konrad Lunde, skal lede arbeidet i den internasjonale ekspertgruppen som skal utvikle den nye ISO-standarden. Lunde ledet også samvirkeprosjektet for sykkel-VM 2017.

– Den nye standarden blir et viktig verktøy for alle som skal gjennomføre store arrangementer. Vi savnet en slik standard da vi startet det offentliges planlegging av sykkel-VM, sier Lunde.

Sykkel-VM førte til at mange veier i Bergen ble stengt i ni dager, noe som blant annet fikk store konsekvenser for tilgang til sykehus og annen helsehjelp, og drift av næringsliv og offentlige tjenester. Omfattende planlegging måtte til for å sikre et trygt arrangement, i et velfungerende bysamfunn.

– Under sykkel-VM i 2017 erfarte vi hva som fungerte og hva som kunne blitt gjort annerledes i planlegging og gjennomføring av arrangementet, sier beredskapssjefen. Han peker på bergensregionen klarte å nøytralisere tilleggsrisikoen som arrangementet medførte, selv om utfordringene var svært store.

Les mer i pressemelding fra Standard Norge

Lokal arv etter sykkel-VM

31 aktører satt sammen i et samvirkesenter under VM, og enda flere deltok i forkant. Samarbeidet ble belønnet med den nasjonale Samfunnssikkerhetsprisen for 2017.

Bergen kommune har nylig vedtatt å etablere Samfunnssikkerhetens hus, med et permanent samvirkesenter og forsknings- og kompetansesenter. Sammen med Universitetet i Bergen og Bergen Næringsråd har kommunen også tatt initiativ til en egen beredskapsklynge.