Gå tilbake til:
Du er her:

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget er det øverste organet for samarbeidet mellom Bergen kommune, Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Hospitalet Betanien DPS og en representant fra Brukerutvalget ved Helse Bergen.

Utvalgets hovedfunksjon er å ivareta og videreutvikle et godt faglig og organisatorisk samarbeid mellom tjenestene.

Ansvarsområder

Utvalget har ansvar for:

  • Oppfølging av samarbeidsavtaler
  • Planlegge pasientflyt, kvalitet og kapasitet
  • Prosedyrer for prioritering og samhandling

Utvalgt skal ivareta og følge opp underordnete avtaler, og kan blant annet utvikle og styre nettverk, felles prosjekt og iverksette konkrete samarbeidstiltak. Det er utarbeidet en rettleder for arbeidet i Samarbeidsutvalget.

Medlemmer i utvalget

Nina Mevold, kommunaldirektør ved Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune leder for tiden utvalget, mens Helse Bergen ivaretar sekretariatsfunksjonen.

Fra Bergen kommune deltar også kommunaldirektør for Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing, etatsleder for Etat for psykisk helse og rustjenester, etatsleder for Etat for forvaltning, legevaktsjef og kommuneoverlege.