Gå tilbake til:
Du er her:

Møteplaner og referater

Møteplan for 2018

Samarbeidsutvalget i Bergen møtes fire ganger i året.

Referater

Se referater fra møter i samarbeidsutvalget de siste årene.