Gå tilbake til:
Du er her:

Samarbeidsavtaler

En rekke avtaler regulerer samarbeidet mellom Bergen kommune og spesialisthelsetjenestene.

Bergen kommune har i likhet med andre kommuner en rekke samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten, både innen somatikk og psykiatri. Avtalene tar for seg ansvarsdeling og organisering, finansiering og prosedyrer for tjenestene som gis. I forbindelse med samhandlingsreformen er det også inngått overordnete samhandlingsavtaler.

Bergen kommune er en svært aktiv deltaker i ulike samarbeidsfora med spesialisthelsetjenesten, for eksempel innen temaer som psykiatri, rus, ME og bruk av tvang.