Gå tilbake til:
Du er her:

Våre satsinger

Bergen kommune har mange små og store samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Her er eksempler på omfattende og viktige samarbeid:

Medisinsk senter ved Bergen Legevakt

Bergen Legevakt er i praksis et av Norges største distriktsmedisinske sentre på dagtid. Helse Bergen og Bergen kommune samarbeider om tiltaket og deler utgiftene seg imellom. Tilbudet drives av Bergen kommune.

Foruten den ordinære allmennlegevakten er det ved Bergen legevakt en medisinsk avdeling med eget laboratorium hvor man kan analysere enklere prøver (for eksempel blodprosent, blodsukker, urinprøve). I tillegg er det et kirurgisk avsnitt som tilbyr sårbehandling og en røntgenavdeling som fungerer som en benbruddbehandlingspoliklinikk. Her behandles alle typer brudd og forstuinger i armer og bein, og dette avlaster sykehuset for denne type henvendelser.

Ved legevakten er det også en psykiatrisk legevakt tar i mot pasienter med henvisning fra primærlege eller psykolog. Dette gjelder alle typer psykiatriske tilstander og problemer der det er behov for snarlig vurdering og hjelp, akutte krisesituasjoner og forverring av langvarige lidelser.

Godt mottaksapparat for utskrivningsklare pasienter

Bergen kommune har utviklet et godt mottaksapparat for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus, og Bergen har få liggedøgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter sammenliknet med mange andre kommuner.

På Storetveit sykehjem har kommunen opprettet 27 plasser ved en mottaksavdeling som tar imot pasienter som utskrives fra sykehus og har behov for videre behandling eller vurdering på sykehjem. Bergen kommune har dessuten satset på korttidsplasser ved sykehjem. 19 prosent av sykehjemsplassene i Bergen er korttidsplasser.

Redusere åpne russcener

Bystyret har vedtatt en handlingsplan mot åpne russcener. En samarbeidsgruppe bestående av blant annet Hordaland politidistrikt, Helse Bergen og Bergen kommune har satt seg felles mål og vilje til å gjennomføre tiltak for å redusere åpne russcener, og alle aktører bidrar med omfattende tiltak. Det mest markerte tiltaket var stengingen av øvre del av Nygårdsparken sommeren 2014.