Gå tilbake til:
Du er her:

Gode råd mot sesonginfluensa

Om vinteren er det ekstra viktig å skjerpe sine hygienerutiner for å unngå at du blir smittet av sesonginfluensa.

Årets influensavaksine er klar 24. oktober

Onsdag 24. oktober kan fastlegene begynne vaksineringen av personer i risikogruppene.

Disse anbefales å vaksinere seg

Personer i risikogruppene anbefales å vaksinere seg mot sesonginfluensa.

Når kontakter du lege?

De fleste har milde eller moderate symptomer, og trenger ikke kontakte lege for å få stilt diagnose eller få medikamentell behandling.

Råd til deg som eksponeres for smitte

Reseptbelagte neuraminidasehemmere som Tamiflu og Relenza kan brukes til forebygging eller til behandling av influensa.