Gå tilbake til:
Du er her:

Disse anbefales å vaksinere seg

Personer i risikogruppene anbefales å vaksinere seg mot sesonginfluensa.

Etat for helsetjenester i Bergen kommune har mottatt sesonginfluensavaksiner for influensasesongen 2018/2019 og sendt disse ut til fastlegene og til sykehjem.

Fastlegene vaksinerer

Fastlegene gjennomfører vaksineringen mot sesonginfluensa. Enkelte leger har rutiner for å innkalle eller tilby vaksinen til pasienter som bør vaksineres. Dersom du ikke har fått tilbud gjennom kommunen eller fastlegen, bør du bestille time selv. Andre innbyggere kan få resept av fastlegen og kjøpe vaksinen på et apotek. Vaksinen bør tas så raskt som mulig for å få beskyttelse mot influensa.

Risikogruppene

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer som har økt risiko for alvorlig sykdom og komplikasjoner ved influensasykdom. Dette gjelder:

 • Personer som er 65 år eller eldre
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.

I tillegg til de nevnte gruppene anbefales blant annet helsepersonell med pasientkontakt å ta vaksine mot sesonginfluensa. Se den totale oversikten på Folkehelseinstituttets nettsider.