Gå tilbake til:
Du er her:

Sesonginfluensavaksinen er her

Innbyggere i risikogruppene for å utvikle alvorlig sykdom, kan nå kontakte sin fastlege for å avtale vaksinering mot sesonginfluensa.

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer som har økt risiko for alvorlig sykdom og komplikasjoner ved influensasykdom.

Risikogruppene

Disse anbefales spesielt influensavaksine:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke
 • Barn og voksne med:
  - diabetes mellitus, type 1 og 2
  - kronisk luftveissykdom
  - kronisk hjerte- og karsykdom
  - kronisk leversvikt
  - kronisk nyresvikt
  - kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  - nedsatt immunforsvar
  - svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  - annen alvorlig eller kronisk sykdom

I tillegg anbefales helsepersonell med pasientkontakt å ta vaksine mot sesonginfluensa.

Fastlegene vaksinerer

Fastlegene gjennomfører vaksineringen mot sesonginfluensa. Enkelte leger har rutiner for å innkalle eller tilby vaksinen til pasienter som bør vaksineres. Dersom du ikke har fått tilbud gjennom kommunen eller fastlegen, bør du bestille time selv.

Innbyggere som ikke tilhører risikogruppene kan be om å få resept på influensavaksine og kjøpe vaksinen på et apotek. Deretter kan man gjøre avtale med fastlegen for å få satt vaksinen.