Gå tilbake til:
Du er her:

Ny skolebruksplan for Bergen

Bystyret har vedtatt skolebruksplan for Bergen 2016-2030. Se hvor det skal bygges og hvilke skoler som legges ned.

(16.06.2016)

Behandles i bystyret 16. juni

Skolebruksplanen skal behandles i Bergen bystyre torsdag 16. juni. Her finner du kjøreplan til bystyremøtet.

(07.06.2016)

La frem skolebruksplan for Bergen

Høringsuttalelsene er gjennomgått, og byrådet har lagt frem sitt forslag til skolebruksplan 2016-2030. Se forslagene for din bydel her.

(11.05.2016)

Se høringsuttalelsene til skolebruksplanen

Her finner du høringsuttalelsene som er kommet inn til skolebruksplanen - "Høringsutkast Skolebruksplan 2016-2030".

(03.03.2016)

Veien frem til endelig vedtak

Skolebruksplan 2016-2030 vil få en åpen og bred behandling frem mot endelig planvedtak. Planutkastet ble 27. november 2015, sendt ut på høring hos en rekke instanser. Høringsfrist er 26. februar 2016.

(27.11.2015)

Ny skolebruksplan sendes på høring

Høringsutkastet til Skolebruksplan 2016-2030 sendes i dag ut til en rekke instanser. Høringsfristen er 26. februar.

Elevtallsprognoser fra 2015

Her finner du oppdaterte elevtallsprognoser fra 2015 for Bergen kommunes grunnskoler. De skal brukes i skolebruksplanen som skal sendes på høring høsten 2015.

(18.08.2015)