Gå tilbake til:
Du er her:

Første skoledag for elevene i grunnskolen er fredag 16. august. Her får du informasjon om aktuelle tjenester.

Skolestart

Alle som er registrert i folkeregisteret i Bergen, vil innen jul året før skolestart få tilsendt et innmeldingsskjema fra den skolen barnet hører til og har fått plass på. Dersom du ikke har mottatt skjema, kan du laste det ned her.

Ellers finner du mye god informasjon på nettsiden til den enkelte skolen. Finn din skole her.

SFO

Barn i skolefritidsordningen (SFO) møter etter avtale med den enkelte skole. SFO har stengt i juli og åpner opp igjen torsdag 1. august.

Skoleskyss

Det er Skyss/Hordaland fylkeskommune som forvalter skoleskyss. De forholder seg til skolerute, med ordinære start- og sluttider. Skal skoleskyss organiseres på en annen måte første skoledag, må den enkelte skole organisere det. Dette gjelder særlig de med drosjeskyss. For elever som har busskort vil disse være aktive, så lenge de har krav på skyss grunnet avstand, eller hvis de har fått innvilges skoleskyss grunnet særlig farlig/vanskelig skolevei. Busskortet har 2 klipp pr dag.

Ferie og fridager

Bergen kommune setter opp en veiledende skolerute for skoler og barnehager i Bergen. Men den enkelte skole har anledning til å gjøre endringer på noen av fridagene. Derfor er det lurt å sjekke skoleruten på nettsiden til din skole. Se under menypunktet "Ferie og fridager" på nettsiden til din skole.

Også barnehagene har eget menypunkt for ferie og fridager på sine sider. Sjekk din barnehage her.

Her finner du den veiledende skoleruten for Bergen