Gå tilbake til:
Du er her:

Om smart omsorg

Formålet

Smart omsorg skal gi bedre tjenester for innbyggerne og bedre arbeidshverdag for ansatte.

Satsingsområdene

Prosjektene i Smart omsorg er rettet mot fem satsingsområder.

Organiseringen

Smart omsorg er et moderniseringsprogram med eget programkontor.

Fakta om fremtidens pleie- og omsorgstjenester

Demografiframskrivninger viser at morgendagens helse- og omsorgtjenester står ovenfor betydelige utfordringer.